Parkeerhulpcamera*

De parkeerhulpcamera is een ondersteunend systeem dat geactiveerd wordt bij inschakeling van de achteruitversnelling.

De cameraweergave verschijnt op het display van de middenconsole.

 N.b.

Wanneer het elektrische systeem van de auto is geconfigureerd voor een trekhaak, wordt de uitsteeklengte van de trekhaak meegerekend bij het meten van de parkeerruimte.

 Waarschuwing

  • De parkeercamera is alleen bedoeld als hulpmiddel en zodat de bestuurder eindverantwoordelijk blijft tijdens het achteruitrijden.
  • De camera kent dode hoeken waarin registratie van obstakels niet mogelijk is.
  • Houd mensen en dieren in de buurt van de auto in de gaten.

Functie en bediening

P3-835-xc60 PAC Camera place
Camerapositie bij de openingshandgreep.

De camera toont wat er achter de auto is en of er iets of iemand van de zijkanten opduikt.

De camera beslaat een breed gebied achter de auto alsook een deel van de bumper en een eventuele trekhaak.

Voorwerpen op het display lijken mogelijk over te hellen – dit is volkomen normaal.

 N.b.

Voorwerpen op het beeldscherm kunnen dichterbij zijn dan ze lijken.

Als een andere schermweergave actief is, neemt de parkeercamera het scherm automatisch over om de camerabeelden te tonen.

Bij het inschakelen van de achteruitversnelling wordt met behulp van ononderbroken lijnen grafisch aangegeven waar de achterwielen van de auto uitkomen bij de actuele stuuruitslag – dit vereenvoudigt het achteruit inparkeren, achteruitrijden in krappe ruimten en aankoppelen van aanhangers. De contouren van de auto worden bij benadering getoond met streepjeslijnen. De hulplijnen zijn te deactiveren - zie paragraaf Instellingen .

Als de auto tevens uitgerust is met parkeerhulpsensoren *, illustreren gekleurde velden op grafische wijze de afstand tot geregistreerde obstakels, zie het kopje "Auto's met parkeerhulpsensoren achter" verderop.

De camera wordt ca. 5 seconden na uitschakeling van de achteruitversnelling gedeactiveerd, of eerder als de rijsnelheid oploopt tot boven 10 km/h (6 mph) vooruit of 35 km/h (22 mph) achteruit.

Lichtomstandigheden

De cameraweergave wordt automatisch aangepast aan de heersende lichtomstandigheden. Dit kan ertoe leiden dat de beeldweergave ietwat kan variëren wat lichtsterkte en kwaliteit betreft. Slechte lichtomstandigheden leveren mogelijk een iets slechtere beeldkwaliteit op.

 N.b.

Houd voor optimale werking de cameralens vrij van vuil, sneeuw en ijs. Dit is vooral van belang in slechte lichtomstandigheden.

Hulplijnen

P4-1220 PAC Bending lines
Voorbeeld van hoe hulplijnen voor u worden getoond.

De lijnen op het scherm worden geprojecteerd als stonden ze op de grond achter de auto. De lijnen zijn bovendien afhankelijk van de stuuruitslag, zodat u ook tijdens het draaien kunt zien welke baan de auto zal nemen.

 N.b.

  • Bij het achteruitrijden met een aanhanger/caravan geven de lijnen op het scherm de baan van de auto aan – niet die van de aanhanger/caravan.
  • Er verschijnen geen lijnen op het scherm, wanneer er een aanhanger/caravan is aangesloten op het elektrische systeem van de auto.
  • De Park Assist-camera wordt automatisch uitgeschakeld, wanneer u een aanhanger/caravan achter de auto hebt hangen die met originele trekhaakbedrading van Volvo aangesloten is.

 Belangrijk

Let erop dat op het beeldscherm alleen het gebied achter de auto wordt weergegeven, als u voor de achterzichtcamera hebt gekozen – let in dat geval goed op de zijkanten en voorkant van de auto wanneer u tijdens het achteruitrijden het stuurwiel verdraait.

Grenslijnen

P3-1420-xc60-Parkeringskamerans linjer
De verschillende lijnen van het systeem.
Ikon röd cirkel 1Grenslijn vrije achteruitrijzone
Ikon röd cirkel 2"Wielsporen"

De onderbroken lijn (1) grenst een zone af die tot ca. 1,5 m achter de achterbumper strekt. Het vormt tegelijkertijd de grens voor de uitstekende delen van de auto, zoals buitenspiegels en hoeken – ook tijdens het maken van een bocht.

De brede "wielsporen" (2) tussen de zijlijnen geven aan waar de wielen zich zullen bevinden en kunnen tot ca. 3,2 m achter de achterbumper reiken zolang er geen obstakel in de weg staat.

Auto's met parkeerhulpsensoren achter*

P4-1246 PAC with PAS-fields
De afstand wordt aangegeven met gekleurde velden (voor elke sensor één).

Als de auto tevens uitgerust is met parkeerhulp wordt voor iedere sensor die een obstakel waarneemt de afstand met gekleurde velden weergegeven.

De kleur van de velden verandert naarmate de afstand tot het obstakel afneemt – van lichtgeel via oranje in rood.

KleurAfstand (meter)
Lichtgeel0,7–1,5
Oranje0,5–0,7
Oranje0,3–0,5
Rood0–0,3
  1. * Optie/accessoire.