Beveiligingspakket van Volvo On Call*

Volvo On Call (VOC) biedt hulp bij inbraak in de auto of diefstal van de auto en kan de auto op afstand ontgrendelen, als u de sleutels bent kwijtgeraakt of zich hebt buitengesloten.

Het beveiligingspakket dient om het risico te beperken dat uw auto gestolen wordt. Mocht de auto toch gestolen worden, dan is het mogelijk deze op te sporen en eventueel te immobiliseren.

Bij stroomuitval van de auto wordt de reservebatterij van VOC geactiveerd.

Naast de genoemde veiligheidsdiensten en het beveiligingspakket worden bij wijze van optie op bepaalde markten aanvullende beveiligingsdiensten aangeboden.

Diefstalwaarschuwing

Bij inbraak in of diefstal van de auto (waarbij het alarmsysteem van de auto afgaat) stuurt VOC automatisch een signaal naar de VOC-helpdesk.

Als het alarmsysteem van de auto afgaat, wordt de VOC-helpdesk na enige tijd automatisch gewaarschuwd. Als het alarm echter via de transpondersleutel wordt uitgeschakeld vóórdat de waarschuwing is gegeven, wordt de dienst geannuleerd.

Opsporing van gestolen auto

Als is vastgesteld dat er sprake is van diefstal of een andere vorm van ongeoorloofd gebruik van de auto, kunnen de eigenaar van de auto en de VOC-helpdesk in overleg ertoe besluiten om de auto op te sporen. De VOC-helpdesk stuurt dan een signaal naar de auto om aan de hand daarvan de juiste positie van de auto te kunnen bepalen. Vervolgens wordt de politie of een andere instantie gewaarschuwd.

 N.b.

Dit geldt ook indien de auto gestolen werd met (een van) de bijbehorende transpondersleutel(s).

Ontgrendeling op afstand

Als u de transpondersleutel bent kwijtgeraakt of zich hebt buitengesloten, kunt u binnen 5 dagen contact opnemen met de VOC-helpdesk om na verificatie aan de hand van de pincode de auto op afstand te ontgrendelen. De VOC-helpdesk ontgrendelt de auto na overleg met de eigenaar.

Startblokkering op afstand1

Bewaking en immobilisering van een gestolen auto.

Bij diefstal van de auto nemen de eigenaar of de instanties contact op met de VOC-helpdesk.

 N.b.

Dit geldt ook indien de auto gestolen werd met (een van) de bijbehorende transpondersleutel(s).

Na contact met de instanties deactiveert de VOC-helpdesk vervolgens de transpondersleutels om te voorkomen dat de motor kan worden gestart. Een geïmmobiliseerde auto is pas weer te starten na contact met de VOC-helpdesk en nadat de vereiste identiteitscontroles via de pincode zijn uitgevoerd. De VOC-helpdesk mobiliseert de auto vervolgens.

  1. * Optie/accessoire.
  2. 1 Bepaalde markten.