Telefoonboek - contactpersonen snel zoeken

Draai in de normaalweergave van de telefoonbron TUNE rechtsom voor een lijst met contactpersonen.

Draai aan TUNE om een contactpersoon te kiezen en druk op OK/MENU om te bellen.

Onder de naam van de contactpersoon staat het telefoonnummer dat als standaardnummer is gekozen. Als rechts van de contactpersoon het symbool ▼ staat, zijn er meerdere telefoonnummers van de contactpersoon opgeslagen. Druk op OK/MENU om de nummers weer te geven. Kies een ander nummer dan het standaardnummer en bel door te draaien aan de TUNE-knop. Druk op OK/MENU om te bellen.

Doorzoek de lijst met contactpersoon door via de toetsenset van de middenconsole de eerste letter(s) van de naam van de contactpersoon in te typen. Voor de functie van de knoppen, zie Telefoonboek - contactpersonen zoeken.