Apps

Toepassingen (apps) zijn diensten die u kunt gebruiken als de auto een internetverbinding heeft. Apps kunnen bijvoorbeeld bestaan uit navigatiediensten, sociale media, webradio en muziekdiensten.

Voor elementaire bediening en navigatie, zie systeembediening en menufuncties.

Om de apps te kunnen gebruiken moet de auto eerst een internetverbinding hebben.

Wanneer de auto een internetverbinding, verschijnt er een symbool in de hoek rechtsboven van het display. Als er geen internetverbinding beschikbaar is, staat dat op het display.

 N.b.

Bij gebruik van internet wordt data overgebracht (dataverkeer) en dat kan kosten met zich meebrengen.

Het activeren van dataroaming kan tot verdere kosten leiden.

Informeer bij uw provider naar de kosten voor dataverkeer.

P3-1346-x60-Internet_Apps

Druk op P3-1346-x60-Connectivity symbol op de middenconsole en kies Apps om de beschikbare apps1 weer te geven. Kies een app in de lijst en start deze met een druk op OK/MENU.

De apps worden van internet gedownload naar de auto en daarvandaan gestart. Elke keer als apps worden gestart, worden ze gedownload (bijgewerkt). Bij gebruik van een app is dus elke keer een internetverbinding nodig.

De apps delen de gegevens over de autolocatie

Bepaalde apps vereisen dat u uw locatie doorgeeft. De apps maken gebruik van GNSS (Global Navigation Satellite System) om de auto te lokaliseren.

De positie van de auto wordt mogelijk ook naar de dienstverlenende partners van Volvo gestuurd. De partners werken in opdracht van Volvo en mogen de locatiegegevens uitsluitend verwerken voor zover dat nodig is voor de te verlenen dienst.

Alle partners zijn gehouden aan contracten die hen verplichten vertrouwelijk om te gaan met de locatiegegevens zoals bij de wet is vastgelegd.

Aanmelding

Voor bepaalde apps/diensten moet u zich aanmelden. Er zijn twee types:

  • Bepaalde apps kunnen registratie bij een leverancier van apps/diensten vereisen. Bij het opstarten van een app wordt u geïnformeerd over het eventuele aanmelden. Volg de instructies op het scherm om u te registreren of gebruik de aanwezige account om u aan te melden.
  • Bepaalde apps/diensten vereisen aanmelden met een persoonlijke Volvo ID. Registreer u voor een nieuwe ID of gebruik een bestaande voor toegang tot verschillende handige diensten, zoals het sturen van een adres van een kaartdienst op internet naar een navigatie-app of Volvo’s navigatiesysteem*2. Voor meer informatie over het aanmaken van een account, zie .

Navigatiediensten

Navigatiediensten geven route-informatie naar een vooraf gekozen bestemming. De begeleiding is echter niet altijd betrouwbaar, omdat er situaties te bedenken zijn waar het navigatiesysteem niet op berekend is zoals plotselinge weersomslagen.

 Waarschuwing

Denk aan het volgende:

  • Richt al uw aandacht op de weg en concentreer u volledig op het rijden.
  • Neem de geldende verkeersregels in acht en rijd voorzichtig.
  • Vanwege bijv. weersomstandigheden of het jaargetijde kunnen bepaalde aanbevelingen voor de route minder betrouwbaar zijn.

 N.b.

Het is mogelijk om Sensus Navigation te upgraden waardoor u meer functies krijgt en de kaartgegevens worden bijgewerkt. Neem contact op met uw dealer.
  1. 1 Het aanbod aan apps kan veranderen en hangt af van het uitrustingsniveau en de markt.
  2. * Optie/accessoire.
  3. 2 Sensus Navigation.