Typeaanduidingen

Typeaanduiding, chassisnummer enzovoort (autospecifieke informatie) staan aangegeven op een sticker in de auto.

Positie van stickers en plaatjes

P3-1617-Type approval, labels, not China, Russia and Saudi Arabia
De afbeelding is schematisch – afhankelijk van de markt en het model zijn afwijkingen mogelijk.
Wanneer u contact opneemt met uw erkende Volvo-werkplaats of vervangende onderdelen of accessoires wilt bestellen, kan het handig zijn om de typeaanduiding, het chassisnummer en het motornummer bij de hand te hebben.
Ikon röd cirkel 1Sticker voor typeaanduiding, chassisnummer, maximaal toelaatbaar gewicht, kleurcode voor lakwerk en typegoedkeuringsnummer. De sticker zit op de portierstijl en wordt bij het openen van het rechter achterportier zichtbaar.
Ikon röd cirkel 2Sticker voor A/C-systeem.
Ikon röd cirkel 3Sticker voor standverwarming.
Ikon röd cirkel 4Sticker voor motorcode en serienummer van de motor.
Ikon röd cirkel 5Sticker voor motorolie.
Ikon röd cirkel 6Sticker voor typeaanduiding en serienummer van de versnellingsbak.
Ikon röd cirkel A Handgeschakelde versnellingsbak
Ikon röd cirkel B Automatische versnellingsbak
Ikon röd cirkel 7Sticker voor het identificatienummer van de auto – VIN (Vehicle Identification Number).

De typegoedkeuring van de auto bevat meer informatie over de auto.

 N.b.

De in de gebruikershandleiding afgebeelde stickers hoeven niet per definitie overeen te komen met de stickers die in of op uw auto aanwezig zijn. De afbeeldingen zijn alleen bedoeld om aan te geven hoe de stickers er in grote lijnen uitzien en waar ze ongeveer zitten. Op de stickers van de auto vindt u de informatie die op uw auto van toepassing is.