Elektrische achterklepbediening*

U kunt de achterklep van de auto openen/sluiten met een knop op het instrumentenpaneel, met het met rubber beklede drukplaatje onder de buitenhandgreep en met een knop op de transpondersleutel. U sluit de klep met de sluitingsknop aan de onderkant van de klep.
P3-835-xc60 Taillgate
Sluitingsknop

 N.b.

Let op de dakhoogte bij het gebruik van de elektrische achterklepbediening. Maak geen gebruik van de elektrische achterklepbediening bij een geringe dakhoogte (zie onder het kopje “Openingsfunctie achterklep onderbreken”).

 N.b.

 • Om oververhitting tegen te gaan wordt het systeem na langdurig en continu gebruik automatisch even uitgeschakeld. Ca. 3 minuten later is het opnieuw klaar voor gebruik.
 • Als bij een geopende achterklep de startaccu ontladen raakt of losgekoppeld wordt, moet u de achterklep handmatig sluiten om het systeem te resetten. Dit geldt ook als de achterklep meer dan 24 uur opengestaan heeft.

Programmeerbare maximale openingshoek

De maximale openingshoogte van de achterklep kan worden aangepast - bijvoorbeeld als de garage een laag plafond heeft.

De maximale openingshoek instellen:
Achterklep openen; stopzetten in de gewenste openingspositie.
Druk de knop P5-1507 Power Operated Tailgate - close only button aan de onderkant van de achterklep ten minste 3 seconden in.
De desbetreffende stand is daarmee opgeslagen.
Maximale openingshoek resetten:
Beweeg de klep handmatig naar de hoogst mogelijke stand. Druk de knop P5-1507 Power Operated Tailgate - close only button op de achterklep ten minste 3 seconden in.
Het resetten is klaar. De klep opent voortaan tot in de maximale stand.

Inklembeveiliging

Als de achterklep tijdens het openen/sluiten in zekere mate wordt gehinderd door een obstakel treedt de inklembeveiliging in werking.

 • Gebeurt dit tijdens het openen dan wordt de elektrische achterklepbediening uitgeschakeld waarna deze stopt.
 • Gebeurt dit tijdens het sluiten dan komt de achterklep tot stilstand om vervolgens weer helemaal te openen.

 Waarschuwing

Let op het gevaar voor beknelling tijdens het openen/sluiten. Controleer alvorens de achterklep te openen/sluiten of er niemand in de buurt van de achterklep staat, omdat ernstig beknellingsletsel anders niet uitgesloten kan worden.

Let altijd op bij bediening van de achterklep.

Voorgespannen veren

P5-XC90-High pressure preloaded spring
De voorgespannen veren voor de elektrische achterklepbediening.

 Waarschuwing

Open de voorgespannen veren van de elektrische achterklepbediening niet. De veren zijn sterk voorgespannen en kunnen bij opening letsel toebrengen.

Achterklep openen

Symbol lastning i bagageutrymmet

De achterklep is op drie manieren te openen, waarvan twee met behulp van deze knop:

 • Knop op het verlichtingspaneel lang indrukken – houd de knop ingedrukt tot de achterklep wordt geopend.
 • Knop op transpondersleutel lang indrukken – houd de knop ingedrukt tot de achterklep wordt geopend.
 • Druk lichtjes op het met rubber beklede drukplaatje onder de buitenhandgreep.

Achterklep sluiten

Symbol lastning i bagageutrymmet

De achterklep is te sluiten met deze knop op de achterklep of handmatig.

 • Druk op de knop – de klep wordt automatisch gesloten.

Openings-/sluitfunctie achterklep onderbreken

Symbol lastning i bagageutrymmet

Dit kan op vier manieren, waarvan drie met behulp van deze knop:

 • Druk op de knop op het verlichtingspaneel
 • Druk op de knop op de transpondersleutel
 • Druk op de knop op de achterklep
 • Druk op het met rubber beklede drukplaatje onder de buitenhandgreep.

- De klepbeweging wordt afgebroken en de klep komt tot stilstand.

Achterklep handmatig bedienen

 Belangrijk

Bij handmatige bediening van de achterklep is het zaak de klep langzaam te openen of sluiten. Duw de achterklep niet met kracht open of dicht, als de achterklep weerstand biedt. De achterklep kan beschadigd worden en defect raken.

Het systeem wordt gedeactiveerd, als de openings-/sluitingsprocedure zoals hiervoor beschreven, wordt onderbroken.

 • U kunt de achterklep vervolgens handmatig openen/sluiten.
 1. * Optie/accessoire.