Transpondersleutel met PCC* - bereik

Een transpondersleutel met PCC (Personal Car Communicator) heeft voor vergrendeling en ontgrendeling van de portieren en de achterklep een bereik van ca. 20 meter en ca. 100 meter voor de overige functies.

Als de auto niet reageert bij bediening van een toets – probeer het dan op minder grote afstand opnieuw.

 N.b.

Er kunnen storingen optreden in de functie van de informatieknop door radiogolven in de lucht, omringende gebouwen, topografische omstandigheden e.d.

Buiten het bereik van de transpondersleutel

Als de transpondersleutel dermate ver van de auto verwijderd is dat er geen informatie over de auto kan worden uitgelezen, wordt de laatst bekende status van de auto weergegeven zonder dat de controlelampjes op de transpondersleutels om de beurt oplichten.

Als er meerdere transpondersleutels voor de auto in gebruik zijn, geeft uitsluitend de transpondersleutel waarmee u de auto de laatste keer vergrendelde/ontgrendelde de juiste status aan.

 N.b.

P3-820 Remote key PCC - Icon Information Als binnen het bereik van de transpondersleutel geen van de controlelampjes brandt bij het indrukken van de informatietoets, vertoont de communicatie tussen de transpondersleutel en de auto mogelijk storingen onder invloed van radiogolven in de lucht, omringende gebouwen, topografische omstandigheden e.d.
  1. * Optie/accessoire.