Safety mode - auto verrijden

Als Normal mode verschijnt, wanneer de Veiligheidsstand Zie instructieboekje na een startpoging werd gereset, mag u de auto voorzichtig uit de huidige, gevaarlijke positie verrijden.

Verrijd de auto niet verder dan nodig.

 Waarschuwing

De auto mag niet worden weggesleept zolang deze in de Safety mode staat. De auto moet worden weggesleept. Volvo adviseert u hem te laten wegslepen naar een erkende Volvo-werkplaats.