Banden - snelheidsklassen

Elke band is bestand tegen een bepaalde maximumsnelheid en behoort daardoor tot een bepaalde snelheidsklasse (SS - Speed Symbol).

De snelheidsklasse van de banden moet minimaal overeenkomen met de topsnelheid van de auto. In de tabel hieronder staat de toegestane maximumsnelheid voor de desbetreffende snelheidsklasse (SS). De enige uitzondering hierop vormen winterbanden1, waarvoor een lagere snelheidsklasse gebruikt mag worden. Bij gebruik van dergelijke banden mag u niet sneller rijden dan de maximumsnelheid die voor het gebruikte bandentype geldt (voor klasse Q geldt bijvoorbeeld een maximumsnelheid van 160 km/h (100 mph)). De gesteldheid van het wegdek is bepalend voor de maximumsnelheid en niet de snelheidsklasse op de banden.

 N.b.

In de tabel staat de maximaal toegestane snelheid.
Q160 km/h (100 mph) (alleen voor winterbanden)
T190 km/h (118 mph)
H210 km/h (130 mph)
V240 km/h (149 mph)
W270 km/h (168 mph)
Y300 km/h (186 mph)

 Waarschuwing

De auto moet worden uitgerust met banden die minimaal de gespecificeerde lastindex (LI) en snelheidsklasse (SS) hebben. Bij gebruik van banden met een te lage lastindex of snelheidsklasse kunnen de banden oververhit raken.
  1. 1 Onder winterbanden worden zowel banden met als zonder "spikes" verstaan.