Zekeringen - algemeen

Om te voorkomen dat de elektrische systemen van de auto beschadigd raken door kortsluiting of overbelasting, worden alle verschillende elektrische functies en onderdelen door een aantal zekeringen beschermd.

Als een van de elektrische onderdelen of functies niet werkt, is het mogelijk dat de bijbehorende zekering overbelast werd en daardoor gesmolten is. Als dezelfde zekering herhaaldelijk doorbrandt, betekent dit dat het bijbehorende onderdeel een storing vertoont. U wordt dan geadviseerd een bezoek te brengen aan een erkende Volvo-werkplaats voor een controle.

Vervangen

Zoek in de zekeringentabel op waar de zekering zit.
Trek de zekering naar buiten en bekijk deze van opzij om te kijken of het gebogen draadje soms doorgebrand is.
Breng in dat geval een nieuwe zekering aan met dezelfde kleur en hetzelfde amperage.

 Waarschuwing

Gebruik nooit een vreemd voorwerp of een zekering met meer ampère dan gespecificeerd om een zekering te vervangen. Dit kan aanzienlijke schade aan het elektrische systeem veroorzaken en mogelijk tot brand leiden.

Positie van relais- en zekeringhouders

P3-1120-x70 Fuse box overview
Positie van de relais- en zekeringhouders bij auto's met het stuur links – bij auto's met het stuur rechts zitten de relais- en zekeringhouders onder het dashboardkastje omgekeerd.
Ikon röd cirkel 1Motorruimte
Ikon röd cirkel 2Onder dashboardkastje
Ikon röd cirkel 3Onder dashboardkastje
Ikon röd cirkel 4Bagageruimte
Ikon röd cirkel 5Koude zone motorruimte (alleen Start/Stop)