Doorwaaddiepte

Met doorwaden wordt bedoeld dat de auto op een met water bedekte rijbaan door een diepere plas water rijdt. Waden dient met de nodige voorzichtigheid te gebeuren.

Stapvoets kunt u met de auto door waterpartijen van maximaal 25 cm (30 cm bij de XC70) diep rijden. Wees extra voorzichtig bij het doorwaden van stromend water.

Houd een lage snelheid aan tijdens het waden en breng de auto niet in het water tot stilstand. Trap na het passeren van de waterpartij lichtjes op het rempedaal om te controleren of de remwerking in orde is. Bij water en vuil op de remblokken kunnen er vertragingen in de remwerking optreden.

  • Maak eventuele aansluitingen voor de elektrische verwarming en de aanhangerkoppeling schoon na ritten in water en modder.
  • Laat de auto niet langdurig in water staan dat tot boven de dorpelbalken – elektrische storingen zijn anders niet uitgesloten.

 Belangrijk

Als er water in het luchtfilter komt, kan er motorschade ontstaan.

Bij een diepte groter dan 25 cm (30 cm bij de XC70) kan er water in de transmissie komen. Het smerende vermogen van de oliën neemt dan af, waardoor de levensduur van deze systemen korter wordt.

Schade aan de motor, transmissie, turbocompressor, het differentieel of de inwendige onderdelen ervan als gevolg van waterlekkage (hydrolock) of een tekort aan olie valt niet onder de garantie.

Probeer de motor bij motorafslag in water niet opnieuw te starten. Haal de auto uit het water en breng deze naar de werkplaats - geadviseerd wordt een erkende Volvo-werkplaats. Kans op motorschade.

Gerelateerde documenten