Adaptieve cruisecontrol* - uitschakelen

De adaptieve cruisecontrol (ACC – Adaptive Cruise Control) helpt u om een gelijkmatige snelheid en een bepaalde afstand tot voorliggers aan te houden door een tijdsverschil ten opzichte van de voorligger in te stellen.

Bij kort indrukken van de stuurknop Ikon farthållare 4 zet u de adaptieve cruisecontrol stand-by. Bij nogmaals kort indrukken vindt uitschakeling plaats: de ingestelde/opgeslagen snelheid wordt daarbij gewist waarna deze niet meer te hervatten is met de toets Ikon farthållare 5.

  1. * Optie/accessoire.