City Safety™

City Safety™ is een hulpmiddel om u te helpen een botsing te voorkomen tijdens filerijden en dergelijke, waarbij plotselinge wijzigingen in het verkeer vóór u gekoppeld aan onoplettendheid tot bijna-ongelukken kunnen leiden.

Het City Safety™ dat actief is bij een snelheid tot 50 km/h (30 mph) helpt u door automatisch te remmen, wanneer het gevaar voor een botsing met een voorligger reëel is en u zelf niet snel genoeg remt en/of uitwijkt.

City Safety™ wordt geactiveerd in situaties waar u eigenlijk al veel eerder had moeten remmen, zodat de functie niet altijd uitkomst biedt.

City Safety™ is erop gebouwd om zo laat mogelijk geactiveerd te worden om onnodige ingrepen te voorkomen.

Gebruik City Safety™ niet om uw rijgedrag aan te passen – als u er blind op vertrouwt dat City Safety™ remt, raakt u vroeg of laat betrokken bij een botsing.

U en eventuele passagiers zullen normaal alleen merken dat City Safety™ actief is, wanneer een botsing dreigt.

Bij auto's met Collision Warning met Auto Brake* vullen de beide systemen elkaar aan.

 Belangrijk

Onderhoud en vervanging van onderdelen in City Safety™ mogen uitsluitend door een werkplaats worden uitgevoerd - geadviseerd wordt een erkende Volvo-werkplaats.

 Waarschuwing

City Safety™ werkt niet in alle rijsituaties, verkeers-, weers- en wegomstandigheden.

City Safety™ reageert niet op voertuigen die in een andere richting dan de eigen auto rijden, op kleine voertuigen, op motorfietsen of op mensen en dieren.

City Safety™ kan botsingen voorkomen bij een snelheidsverschil lager dan 15 km/h (9 mph) - bij een groter snelheidsverschil kan de impactsnelheid alleen worden gereduceerd. Voor maximale remwerking moet u zelf het rempedaal intrappen.

Wacht nooit af totdat City Safety™ ingrijpt. U bent er altijd zelf verantwoordelijk voor dat u de juiste afstand en snelheid aanhoudt.

  1. * Optie/accessoire.