Hier vindt u de gebruikersinformatie

De gebruikershandleiding is te raadplegen via het beeldscherm in de auto, via de mobiele app en op de supportsite van Volvo. In het dashboardkastje vindt u de Quick Guide en een supplement op de gebruikershandleiding met onder meer specificaties en informatie over zekeringen. U kunt een volledige gebruikershandleiding in drukvorm bestellen.

Digitale gebruikersinformatie

Op het beeldscherm in de auto

Via het beeldscherm in de auto kunt u de gebruikershandleiding in digitale1 vorm raadplegen. De informatie is zoekbaar en tevens ingedeeld in verschillende categorieën.

Lees meer onder Digitale gebruikershandleiding in de auto.

In de vorm van een mobiele app

De digitale gebruikershandleiding is ook beschikbaar in de vorm van een mobiele app die u bijvoorbeeld kunt downloaden van App Store. De app bevat video's en biedt de mogelijkheid tot visuele navigatie aan de hand van afbeeldingen van het auto-exterieur en -interieur. De navigatie tussen de verschillende paragrafen van de gebruikershandleiding verloopt eenvoudig en de inhoud is doorzoekbaar. Lees meer onder .

Op internet

De gebruikershandleiding is ook te raadplegen via de supportsite van Volvo: support.volvocars.com, voor een deel online en voor deel in pdf-formaat. Op de supportsite vindt u ook video's en stapsgewijze instructies voor zaken als onlinediensten en -functies. De site is beschikbaar voor de meeste markten. Lees meer onder Support en meer informatie over de auto op internet.

Gebruikersinformatie in drukvorm

Gedrukt supplement

De gebruikershandleiding in drukvorm vormt een aanvulling op de digitale gebruikershandleiding1 en bevat belangrijke teksten, informatie over zekeringen en bepaalde specificaties. De handleiding bevat tevens handige instructies, wanneer u de informatie op het beeldscherm van de middenconsole om praktische redenen niet kunt lezen. Lees Gebruikershandleiding doornemen.

Quick Guide

Ook in drukvorm beschikbaar is een Quick Guide met beknopte informatie over de meeste gebruikte autofuncties om aan de slag te kunnen.

Meer gebruikersinformatie in drukvorm

Afhankelijk van het gekozen uitrustingsniveau, de markt en dergelijke liggen er aanvullende documenten met gebruikersinformatie in drukvorm in de auto. U kunt een volledige gebruikershandleiding in drukvorm bestellen2. Neem contact op met een Volvo-dealer voor bestelling van de gebruikershandleiding in drukvorm of een supplement.

Taalinstelling wijzen voor het beeldscherm van de auto

Wanneer u de taalinstelling voor het beeldscherm van de auto wijzigt, is het mogelijk dat bepaalde informatie niet overeenkomt met de wettelijke bepalingen en voorschriften die in uw land gelden.

 Belangrijk

U bent er altijd zelf verantwoordelijk voor dat u de auto op veilig wijze bestuurt en dat u de geldende wetgeving en voorschriften in acht neemt. Het is ook belangrijk dat u de auto volgens Volvo’s adviezen in het instructieboekje onderhoudt en bedient.

Bij afwijkingen in de informatie op het beeldscherm en die in het gedrukte boekje, geldt altijd de informatie in drukvorm.

  1. 1 Op markten zonder gebruikershandleiding op het beeldscherm wordt een volledige gebruikershandleiding in drukvorm verstrekt.
  2. 2 Op markten zonder digitale gebruikershandleiding op het beeldscherm ligt een gedrukt exemplaar van de handleiding in het dashboardkastje.