Alcoholslot* - functies

Het alcoholslot voorkomt dat bestuurders die onder invloed zijn in de auto kunnen rijden.
P3-0946 Alkolås
  1. Ikon röd cirkel 1Mondstuk voor blaastest.
  2. Ikon röd cirkel 2Knop voor het wisselen van bestuurder.
  3. Ikon röd cirkel 3Zendertoets.
  4. Ikon röd cirkel 4Voedingslampje.
  5. Ikon röd cirkel 5Lampje voor resultaat blaastest.
  6. Ikon röd cirkel 6Lampje dat aangeeft dat het systeem gereed is voor een blaastest.

 N.b.

Bewaar het alcoholslot in zijn houder. Het alcoholslot wordt automatisch geactiveerd bij het ontgrendelen van de auto.
  1. * Optie/accessoire.