Oplading van hybride-accu starten

De hybride-accu van de auto is op te laden met een laadkabel tussen de auto een 230V-stopcontact (wisselstroom)1.

 Belangrijk

Sluit de laadkabel nooit aan als er kans op blikseminslag is.

 N.b.

Volvo adviseert een laadkabel volgens IEC 62196 en IEC 61851 die temperatuurbewaking ondersteunt.
Neem de laadkabel tevoorschijn uit de opbergruimte onder de laadvloer.
P5-1519-XC90 Hybrid-Plug in cable to house
P5-Icon gray box 1

Sluit de laadkabel aan op een 230VAC-stopcontact. Gebruik nooit een verlengkabel.

Stel het juiste laadstroomniveau (afhankelijk van het gebruikte 230VAC-stopcontact) in op de regeleenheid.
P5-1519-XC90 Hybrid-Plug in cable to car
P5-Icon gray box 3

Verwijder de beschermdop van de laadkabelstekker en sluit de laadkabelstekker vervolgens aan op de auto.

P5-1519-XC90 Hybrid-Adjustment of the charging cover
P5-Icon gray box 4

Klem de beschermdop van de laadkabelstekker vast zoals afgebeeld.

 Belangrijk

Plaats om lakschade te voorkomen bij hevige storm bijvoorbeeld de beschermdop van de laadaansluiting dusdanig dat deze niet tegen het lakwerk aankomt.

De laadkabelstekker wordt geblokkeerd/vergrendeld en binnen zo'n 5 seconden gaat de oplading van start. Op het bestuurdersdisplay verschijnt de berekende resterende laadtijd of een foutmelding. Lees meer onder "Laadstatus".

De oplading van de accu kan enige tijd worden onderbroken, als u de auto ontgrendelt:

  • en het portier wordt geopend - het opladen gaat binnen 2 minuten opnieuw van start.
  • zonder het portier te openen - er vindt automatisch hervergrendeling plaats. De oplading wordt na 1 minuut hervat.

 N.b.

De laadstatus wordt o.a. op het bestuurdersdisplay getoond. Als dit gedurende enige tijd niet wordt gebruikt, wordt het gedeactiveerd. U kunt het display opnieuw activeren met een van de volgende handelingen
  • trap het rempedaal in,
  • open een van de portieren, of
  • draai de startknop in de I-stand.

 Belangrijk

Haal de stekker van de laadkabel nooit uit het 230 VAC-contact tijdens het opladen - het risico bestaat dan dat het 230 VAC-contact beschadigd raakt.

Onderbreek altijd eerst het opladen voordat u de laadkabel loskoppelt - eerst van de laadaansluiting van de auto en daarna van het 230 VAC-contact.

Tijdens het opladen kan er een plasje water onder de auto ontstaan afkomstig van de airco. Dit is normaal en hoort bij de koelfunctie van de hybride-accu.

  1. 1 De spanning in het contact kan afhankelijk van de markt variëren.