Kaartgegevens bijwerken met MapCare

Mensen met Volvo Sensus Navigation kunnen de kaartgegevens voor de navigatie bijwerken via internet.

Algemene informatie over updates

Bijwerken van de auto is mogelijk met externe updates via een mobieletelefoonverbinding of via een computer met een USB-geheugen.

De kaart van de auto is onderverdeeld in een bepaald aantal vaste regio's. Bij het bijwerken van kaartgegevens hoeven niet alle regio's te worden bijgewerkt; u kunt ervoor kiezen om alleen één specifieke regio bij te werken of meerdere regio's.

Een of meer regio's kunnen worden bijgewerkt via de eigen internetverbinding van de auto. Als in plaats daarvan een groot aantal regio's, of de hele kaart, moet worden bijgewerkt, kan de totale hoeveelheid kaartgegevens zo groot zijn dat de update via een computer en een USB-geheugen aanzienlijk soepeler zal verlopen.

 N.b.

Als een reisplan zich over meerdere regio's uitstrekt, moeten deze allemaal hetzelfde versienummer hebben. Anders bestaat de kans dat een berekende route via onverwachte wegen voert.

Kaartstructuur bijwerken

Soms moet de structuur van een kaart worden gewijzigd. Dit gebeurt als er in de regio moet worden toegevoegd of als een grote regio moet worden opgedeeld in kleinere regio's. Als dit zich heeft voorgedaan, zal het bijwerken van afzonderlijke regio's via de normale procedure mislukken en zal er een melding worden weergegeven met de reden daarvoor.

In plaats daarvan kan de hele kaart opnieuw worden geïnstalleerd, en wel via een USB-geheugen. Zie voor meer informatie de supportsite van Volvo Cars (support.volvocars.com) of neem contact op met een Volvo-dealer.

Navigatiesoftware bijwerken

Naast de kaartgegevens wordt ook de eigen software van het navigatiesysteem voortdurend doorontwikkeld en zo nu en dan bijgewerkt. Dat kan betekenen dat gedownloade kaartgegevens in bepaalde gevallen niet worden ondersteund door de navigatiesoftware. In dat geval wordt er een melding weergegeven dat ook de navigatiesoftware moet worden bijgewerkt. Dat is mogelijk bij een Volvo-dealer.

Kijk voor meer informatie bij "Softwareversie" onder "Instellingen voor systeem".

Bijwerken via Externe updates of USB

Zie voor informatie over het bijwerken van kaarten onder "Kaartgegevens bijwerken via Externe updates" en "Kaartgegevens bijwerken via pc en USB".

Veelgestelde vragen

VraagAntwoord
Is het mogelijk om van kaartregio te veranderen om bijvoorbeeld de kaart van Europa te verruilen voor die van Noord-Amerika?Ja, met enig voorbehoud. Neem voor actuele informatie contact op met een Volvo-dealer.
Hoe lang duurt het om een kaartupdate te downloaden?Dat hangt af van de grootte van de kaartbestanden en de bandbreedte van de verbinding. Op het scherm verschijnt informatie over de grootte (MB) van de update.
Hoe groot is een update?Dat verschilt van markt tot markt. Gedetailleerde informatie staat vermeld voor de kaarten van de desbetreffende markt, zie de supportsite van Volvo Cars (support.volvocars.com).
Dat bijwerken werkt helemaal niet. Wat te doen?Ga na of de supportsite van Volvo Cars (www.support.volvocars.com) uitkomst biedt of neem contact op met een Volvo-dealer.