Standverwarming

De standverwarming helpt om vóór het wegrijden het interieur op de juiste temperatuur te brengen.

De standverwarming is een van twee deelfuncties van de verwarming van de auto. De verwarming is op de wielkast rechtsvoor gemonteerd.

 N.b.

Wanneer de verwarming actief is, kan er rook uit de wielkast rechtsvoor komen. Ook is er wellicht een dof geluid hoorbaar. Dit is volkomen normaal1.

De standverwarming wordt automatisch ingeschakeld, wanneer extra verwarming nodig is bij geactiveerde preconditioning van het parkeerklimaat.

Deze wordt vervolgens automatisch uitgeschakeld wanneer de juiste temperatuur, de tijd voor een ingestelde timer of de maximale looptijd van de verwarming is bereikt.

De verwarming werkt maximaal 40 minuten achtereen.

 N.b.

Zorg dat er voldoende brandstof in de tank van de auto zit voor het geval de verwarming moet worden ingeschakeld1.

Zorg dat het laadpercentage van de hybride accu hoog genoeg is als de verwarming moet worden gebruikt.

 Waarschuwing

Gebruik preconditioning niet1:

  • Binnen in ongeventileerde ruimten. Bij inschakeling van de kachel worden uitlaatgassen geproduceerd.
  • Op plekken met brandbaar of licht ontvlambaar materiaal in de buurt. Brandstof, gassen, hoog gras, houtmeel, enz. kunnen ontbranden.
  • Als de kans bestaat dat de uitlaat van de verwarming is geblokkeerd. Een pak sneeuw in de wielkast rechtsvoor kan bijvoorbeeld de ventilatie van de verwarming verhinderen.

Houd er rekening mee dat de preconditioning kan starten op grond van een eerder geprogrammeerd timertijdstip.

 Waarschuwing

Als u brandstof ruikt, ongebruikelijk veel of zwarte rook ziet of ongebruikelijke brandende geluiden vanuit de standverwarming hoort1, moet u de verwarming uitschakelen en indien mogelijk de zekering van de standverwarming eruit halen. Volvo adviseert u om voor reparatie contact op te nemen met een erkende Volvo-werkplaats.
  1. 1 Geldt voor een verwarming op brandstof.