Doorwaaddiepte

Met doorwaden wordt bedoeld dat de auto door een diepere plas water op een met water bedekte rijbaan rijdt. Waden dient met de nodige voorzichtigheid te gebeuren.

Let bij het doorwaden (bijvoorbeeld op overstroomde wegen) om schade aan de auto te voorkomen op het volgende:

  • Het water mag niet hoger staan dan de vloer van de auto. Controleer voor het doorwaden zo mogelijk hoe hoog het water staat op het diepste punt. Wees extra voorzichtig als u door stromend water rijdt.
  • Schakel altijd de rijmodus Off Road in, voordat u door water rijdt om er zeker van te zijn dat de motor draait.
  • Rijd niet sneller dan stapvoets.
  • Breng de auto niet in het water tot stilstand. Rijd de auto voorzichtig voor- of achteruit uit het water.
  • Let erop dat golven veroorzaakt door tegemoetkomend verkeer boven de vloer van de auto uit kunnen komen.
  • Rijd niet door zout water (corrosiegevaar).

 Belangrijk

Bepaalde auto-onderdelen (zoals motor, versnellingsbak, aandrijving of elektrische componenten) raken mogelijk beschadigd bij het doorwaden op plekken waar het water hoger staat dan de autovloer. Schade aan een component veroorzaakt door overstroming, hydrostatische vergrendeling of oliegebrek valt niet onder de garantie.

Probeer bij een motorstop in water niet opnieuw te starten. Berg in plaats daarvan de auto uit het water en vervoer deze met een bergingsauto naar een werkplaats. Wij adviseren een erkende Volvo-werkplaats.

Trap na het passeren van de waterpartij lichtjes op het rempedaal om te controleren of de remwerking in orde is. Bij water en vuil op de remblokken kunnen er vertragingen in de remwerking optreden.

Maak een eventuele aansluiting voor de aanhangerkoppeling schoon na ritten in water en modder.

Gerelateerde documenten