Instellingen voor verkeer

Hier kiest u instellingen voor de weergave van verkeersinformatie op de kaart.
1507-P5-Navi Inställn. Trafik

Zoekpad:

InstellingenNavigatieVerkeer

(Settings > Navigation > Traffic)

U kunt instellingen verrichten ten aanzien van het volgende:
 • Verkeersgebeurtenissen (Traffic events)
 • Filevrij verkeer (Traffic flow)
 • Verkeershinder vermijden (Avoid traffic events)
 • Verkeersinformatiedienst: %s (Traffic provider:)

Verkeersgebeurtenissen

Bepaal welke verkeersproblemen op de kaart moeten worden weergegeven en moeten worden gebruikt bij het berekenen van de route. Kies een van de volgende alternatieven:
 • Geen (None)
 • Hoofd (Major)
 • Alle (All)

Verkeersstroom

Geef aan of vrij doorstromend verkeer op de kaart moet worden weergegeven, met groene lijnen. Kies:
 • Ja/Nee

Oranje of rode lijnen worden bepaald door de actuele verkeerssituatie en kunnen niet worden uitgeschakeld.

Vermijd verkeersincidenten

Geef aan of het systeem automatisch verkeersincidenten langs de route moet vermijden. Kies een van de volgende alternatieven:
 • Nooit (Never)
 • Vragen (Ask)
 • Altijd (Always)

Bij de berekening van de route houdt het systeem rekening met uw keuze. Wat u moet "bevestigen" zijn de extra opties die er onderweg bij komen.

Verkeersbron:

Hier staat welke bron er wordt gebruikt voor de verkeersinformatie.