Laadkabel

De laadkabel met regeleenheid wordt gebruikt om de hybride-accu van de auto op te laden. Gebruik een door Volvo aanbevolen laadkabel.
P5-1519-XC90 Hybrid-Cable placement in car
De laadkabel zit in de opbergruimte onder de laadvloer in de bagageruimte.
Specificaties, laadkabel
BeschermingsgraadIP67
Omgevingstemperatuur-32 ºC tot +50 ºC

 Waarschuwing

Gebruik van de laadkabel is niet toegestaan bij schade aan delen ervan – er bestaat gevaar voor elektrische schokken en ernstig letsel.

Laat de reparatie van een beschadigde of defecte laadkabel over aan een werkplaats – geadviseerd wordt een Volvo-werkplaats.

 Belangrijk

Haal de stekker van de laadkabel nooit uit het 230 VAC-contact tijdens het opladen - het risico bestaat dan dat het 230 VAC-contact beschadigd raakt.

Onderbreek altijd eerst het opladen voordat u de laadkabel loskoppelt - eerst van de laadaansluiting van de auto en daarna van het 230 VAC-contact.

Regeleenheid

P5-1519-XC90 Hybrid-Control module hybrid cable
Indicatoren en bedieningstoetsen van de regeleenheid.
P5-Icon red circle 1 Indicator die de ingestelde laadstroom aangeeft1.
P5-Icon red circle 2Het symbool brandt wanneer de laadkabel is aangesloten op een 230 VAC-contact2.
P5-Icon red circle 3Drukknoppen om de laadstroom te verhogen/verlagen.
P5-Icon red circle 4Het symbool brandt wanneer de laadkabel is aangesloten op de laadaansluiting van de auto.

 Belangrijk

Het is niet toegestaan om stekkerdozen, overspanningsbeveiligingen e.d. te gebruiken in combinatie met de laadkabel, omdat dit aanleiding kan geven tot brand, elektrische schokken enz.

Het gebruik van een adapter tussen het 230 VAC-contact en de laadkabel is alleen toegestaan als de adapter is goedgekeurd volgens IEC 61851 en IEC 62196.

 N.b.

De laadkabel onthoudt de laatst ingestelde laadstroom. Het is daarom belangrijk dat u de instelling aanpast, als u de volgende keer dat er wordt opgeladen een ander 230V(AC)-contact gebruikt.
  1. 1 De maximale laadstroom kan per markt verschillen.
  2. 2 De spanning in het contact kan afhankelijk van de markt variëren.