Laadstroom

Laadstroom wordt gebruikt voor het opladen van de hybride-accu en voor de preconditioning van de auto. U kunt de laadkabel die u aansluit tussen de laadaansluiting van de auto en een 230V-stopcontact (wisselstroom)1 met behulp van de regeleenheid instellen op verschillende amperages (6–16 A).

Bij activering van de laadkabel verschijnt op het bestuurdersdisplay een melding en bij de laadaansluiting van de auto gaat een lampje branden (zie de paragraaf "Laadstatus"). De laadstroom wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het laden van de accu, maar voor een deel ook voor preconditioning van de auto.

 Belangrijk

Haal de stekker van de laadkabel nooit uit het 230 VAC-contact tijdens het opladen - het risico bestaat dan dat het 230 VAC-contact beschadigd raakt.

Onderbreek altijd eerst het opladen voordat u de laadkabel loskoppelt - eerst van de laadaansluiting van de auto en daarna van het 230 VAC-contact.

De laadtijd hangt af van de stroomsterkte die u hebt ingesteld op de regeleenheid van de laadkabel. De onderstaande laadtijden gelden bij optimaal opladen, dat wil zeggen dat het opladen niet wordt beïnvloed door de klimaateenheid of andere belastingen. Als de laadtijd langer lijkt, moet u dit onderzoeken.

Stroomsterkte (A)2Laadtijd (uur)
66
103,5
162,5

 N.b.

  • Bij zeer koud of zeer warm weer wordt een deel van de laadstroom gebruikt om de hybride-accu en het interieur te verwarmen/koelen, wat tot een langere laadtijd leidt.
  • Selectie van preconditioning houdt een langere laadtijd in. De benodigde tijd hangt voornamelijk af van de buitentemperatuur.
P5-1519-XC90 Hybrid - Charging
Laadkabelstekker en laadaansluiting.

Normaal worden meerdere 230VAC-contacten beveiligd door dezelfde zekeringgroep, zodat andere stroomverbruikers (zoals verlichting, stofzuiger, boormachine e.d.) op dezelfde zekeringgroep kunnen zitten.

Voorbeeld 1

Als u de auto aansluit op een stopcontact van 230 VAC/10 A en de regeleenheid is ingesteld op 16 A, dan zal de auto een stroom van 16 A afnemen van het 230VAC-net. Na enige tijd zal de overbelaste 10A-zekering voor de aansluiting doorslaan, waarna de oplading van de accu wordt onderbroken.

Reset de zekering voor de aansluiting en stel een lagere laadstroom in op de regeleenheid, zie de paragraaf "Voorbereiding voor het laden van de hybride-accu".

Voorbeeld 2

Als u de auto aansluit op een 230VAC/10A-aansluiting en de regeleenheid is ingesteld op 10 A, dan zal de auto 10 A afnemen van het 230VAC-net. Als er vervolgens nog een stroomverbruiker wordt aangesloten op dezelfde aansluiting (of een van de andere aansluitingen binnen dezelfde zekeringgroep), bestaat het risico dat de zekering van de aansluiting/groep overbelast wordt en de oplading van de accu wordt afgebroken.

Reset de zekering voor de aansluiting/de zekeringgroep en stel een lagere laadstroom in op de regeleenheid - of koppel een van de ander verbruikers los van de aansluiting/de zekeringgroep.

Voorbeeld 3

Als u de auto aansluit op een 230VAC/10A-aansluiting en de regeleenheid is ingesteld op 6 A, dan zal de auto slechts 6 A afnemen van het 230VAC-net. De oplading zal dan weliswaar langer duren, maar het is wel mogelijk om andere verbruikers aan te sluiten op dezelfde aansluiting/zekeringgroep, zolang de totale belasting de capaciteit van de aansluiting/zekeringgroep niet overschrijdt.

  1. 1 De spanning in het contact kan afhankelijk van de markt variëren.
  2. 2 De maximale laadstroom kan per markt verschillen.