Symbolen en meldingen voor Elektronische stabiliteitsregeling

Op het bestuurdersdisplay kunnen enkele symbolen en meldingen verschijnen ten aanzien van elektronische stabiliteitsregeling (Electronic Stability Control - ESC).

In de volgende tabel staan enkele voorbeelden.

SymboolMeldingBetekenis
P5-1507 Symbol ESC
Brandt ca. 2 seconden lang continu.Systeemtest bij het starten van de motor.
P5-1507 Symbol ESC
Knippert.Het ESC-systeem grijpt in.
P5-1507 Symbol ESC sport
Brandt continu.

De Sportstand is geactiveerd.

NB In deze stand is het ESC-systeem niet helemaal uitgeschakeld. Er gelden bepaalde beperkingen.

P5-1507 Symbol ESC

ESC

Tijdelijk uit

Wegens een te hoge temperatuur van de remmen gelden er tijdelijk beperkingen voor het ESC-systeem - het systeem wordt automatisch opnieuw ingeschakeld wanneer de remmen voldoende zijn afgekoeld.
P5-1507 Symbol ESC

ESC

Service vereist

Het ESC-systeem is defect.
  • Breng de auto zo spoedig mogelijk tot stilstand, zet de motor af en start deze opnieuw.
  • Bezoek een werkplaats als de melding niet verdwijnt - geadviseerd wordt een erkende Volvo-werkplaats.