Ongunstige rijomstandigheden voor motorolie

In ongunstige rijomstandigheden kunnen de olietemperatuur en het olieverbruik abnormaal toenemen. Hier volgen enkele voorbeelden van ongunstige rijomstandigheden.

Controleer het oliepeil vaker bij lange ritten:

  • met een caravan of aanhanger achter de auto
  • in bergachtig gebied
  • op hoge snelheden
  • bij temperaturen lager dan –30 °C of hoger dan +40 °C.

Het bovenstaande geldt ook tijdens kortere ritten bij lage temperaturen.

Kies een volsynthetische motorolie bij ongunstige rijomstandigheden. Ze bieden de motor extra bescherming.

Volvo adviseert:

P5-1507-Castrol decal

 Belangrijk

Om aan de vereisten voor de gespecificeerde service-intervallen te voldoen worden alle motoren in de fabriek gevuld met een speciaal aangepaste, synthetische motorolie. De oliesoort werd met grote zorg geselecteerd lettend op de levensduur van de motor, de startgewilligheid, het brandstofverbruik en de milieu-impact.

Om de aanbevolen service-intervallen aan te kunnen houden dient u een goedgekeurde motoroliesoort te gebruiken. Gebruik alleen een oliesoort van de voorgeschreven kwaliteit en dat zowel bij het bijvullen als bij het verversen van olie. Een negatieve invloed op de levensduur van de motor, de startgewilligheid, het brandstofverbruik en de milieu-impact is anders niet uitgesloten.

Indien u geen motorolie van de voorgeschreven kwaliteit en viscositeit gebruikt, kunnen aan de motor gerelateerde onderdelen beschadigd raken. Volvo Cars wijst garantieaanspraken voor dit type schade af.

Volvo adviseert de olie in een erkende Volvo-werkplaats te laten verversen.