Sensus Navigation*

Sensus Navigation is een op satellieten gebaseerd systeem voor verkeersinformatie en routebegeleiding.

Sensus Navigation begeleidt u naar een bestemming en geeft onderweg informatie. Het informeert u over situaties die de rit kunnen bemoeilijken, zoals ongevallen en wegwerkzaamheden, en toont u dan alternatieve routes.

U kunt een reisplan opstellen, POI's (Point of interest) langs de route zoeken, eigen favorieten opslaan enz.

Sensus Navigation toont de exacte positie van de auto en kan u, als u verkeerd mocht rijden, altijd naar de bestemming begeleiden.

Voor optimale kennis van het systeem adviseren wij u de informatie in deze gebruikershandleiding door te nemen.

Los van het praktische nut draagt Sensus Navigation ook bij aan een beter milieu doordat u dankzij het systeem gemakkelijker op uw bestemming aankomt en doordat op basis van uw instellingen de beste route wordt gekozen.

  1. * Optie/accessoire.