Benzine

Benzine is een brandstoftype.

Maak alleen gebruik van benzine van gerenommeerde oliemaatschappijen. Giet nooit brandstof van twijfelachtige kwaliteit in de tank. De benzine moet voldoen aan de norm EN 228.

  • 95 RON is te gebruiken in normale rijomstandigheden.
  • 98 RON wordt geadviseerd voor een maximaal rendement tegen een minimaal brandstofverbruik.

Voor ritten bij temperaturen hoger dan +38 °C wordt u geadviseerd een brandstofsoort met een zo hoog mogelijk octaangetal te gebruiken. Dit om optimale prestaties en een zo laag mogelijk brandstofverbruik te verkrijgen.

 Belangrijk

  • Gebruik alleen loodvrije benzine om schade aan de katalysator tegen te gaan.
  • Het gebruik van brandstof met metaaladditieven is niet toegestaan.
  • Gebruik geen toevoegingen die niet door Volvo zijn aanbevolen.

Alcoholen-ethanol

 Belangrijk

  • Er is brandstof toegestaan die tot 10 volumeprocent ethanol bevat.
  • Het gebruik van EN 228 E10-benzine (max. 10 volumeprocent ethanol) is toegestaan.
  • Een ethanolgehalte hoger dan in E10 (max. 10 volumeprocent ethanol) zoals in 98E15, 98E25 en Blue One 95 is niet toegestaan, omdat deze brandstofkwaliteiten niet voldoen aan EN 228. E85 is niet toegestaan.