Instellingen wijzigen voor het middendisplay

Bij het openen van het bestuurdersportier wordt het middendisplay automatisch ingeschakeld. De instellingen voor het middendisplay kunnen worden gewijzigd met betrekking tot geluid en thema's. U kunt het scherm uitschakelen, zodat u bij het rijden niet gestoord wordt.

Scherm uitschakelen en weer activeren

P5-1507-Touch screen-button
Homeknop voor middendisplay.

De consequentie van een uitgeschakeld middendisplay is dat het scherm wordt gedimd om u tijdens het rijden niet te storen. Het klimaatveld is nog wel zichtbaar en apps en andere functies die aan het scherm gekoppeld zijn, blijven doordraaien.

Houd de fysieke homeknop onder het scherm langere tijd ingedrukt.
Het scherm dooft, met uitzondering van het klimaatveld dat nog steeds zichtbaar is. Alle functies, zoals klimaat, geluid, geleiding* en apps zijn, nog steeds actief. In deze stand kunt u het scherm schoonmaken met het meegeleverde schoonmaakdoekje, zie paragraaf "Middendisplay reinigen".
Display opnieuw inschakelen - kort op de homeknop drukken.
U ziet dan weer hetzelfde als toen het scherm werd uitgeschakeld.

 N.b.

Het scherm kan niet worden uitgezet als er een bepaald commando op het scherm staat.

 N.b.

Het middendisplay wordt automatisch uitgeschakeld als de motor uit is en het bestuurdersportier wordt geopend.

Zet het volume van de systeemgeluiden uit of wijzig dit in het middendisplay.

Het volume van het systeemgeluid in het middendisplay kan worden gewijzigd/uitgezet:
Druk op Instellingen in het hoofdscherm op het middendisplay.
Druk op GeluidSysteemvolumes.
Verschuif de bediening onder Scherm aanraken om het geluid voor drukken op het scherm te wijzigen/uit te zetten en op Keypad aanraken om het geluid voor drukken op het toetsenbord van het scherm te wijzigen/uit te zetten. Schuif de bediening naar het gewenste geluidsniveau.

Uiterlijk van het scherm veranderen

Druk op Instellingen in het hoofdscherm.
Druk op My CarDisplaysSkins.
Kies vervolgens een thema, bijvoorbeeld Minimalistic of Chrome rings.

Als aanvulling hierop is het mogelijk om te kiezen tussen Normaal en Helder. Bij Normaal is de achtergrond op het scherm donker en zijn de teksten licht. Dit is de standaardinstelling voor alle thema's. Desgewenst kan een lichte variant worden gekozen, waarbij het uiterlijk zo wordt gewijzigd dat de achtergrond licht wordt en de teksten donker. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn bij fel daglicht.

De mogelijkheden zijn altijd beschikbaar voor de gebruiker en zijn niet afhankelijk van de verlichting eromheen.

  1. * Optie/accessoire.