Bagage vervoeren

Er zijn enkele dingen waar u rekening mee moet houden bij het inladen van de auto.

Het laadvermogen is afhankelijk van het rijklaar gewicht van de auto. Het laadvermogen dient te worden verminderd met de som van het gewicht van eventuele inzittenden en dat van gemonteerde accessoires.

P5-1507 Unlock/open tailgate with button from inside (without fuel filler cap-button)
De achterklep is te openen met de knop op het verlichtingspaneel of die op de transpondersleutel (P5-1507 Remote key icon for trunk unlock/release/open/close).

 Waarschuwing

Afhankelijk van het gewicht en de positie van de lading verandert het rijgedrag van de auto.

Adviezen voor het vervoer van bagage

 • Plaats de bagage stevig tegen de rugleuning van de achterbank.

Let erop dat het WHIPS niet door voorwerpen mag worden gehinderd, als een of meer ruggedeelten van de achterbank zijn omgeklapt.

 • Plaats de last in het midden.
 • Breng zware voorwerpen zo laag mogelijk aan. Plaats geen zware voorwerpen op neergeklapte ruggedeelten.
 • Dek scherpe randen met iets zachts af om de bekleding te beschermen.
 • Zet alle bagage met riemen of bevestigingsbanden aan de verankeringsogen vast.

 Waarschuwing

Een los voorwerp van 20 kg kan zich bij een frontale botsing op een snelheid van 50 km/h (30 mph) gedragen als een voorwerp van 1000 kg.

 Waarschuwing

Anders bieden de opblaasgordijnen die schuilgaan achter de plafondbekleding mogelijk geen bescherming meer.

 • Zorg dat de lading nooit boven de ruggedeelten uitsteekt.

 Waarschuwing

Zorg dat u de bagage altijd goed verankert. Bij krachtig remmen kan de bagage namelijk gaan schuiven en inzittenden verwonden.

Dek scherpe randen en hoeken af met iets zachts.

Zet de motor af en schakel de parkeerrem in bij het in- en uitladen van lange voorwerpen. Lange voorwerpen kunnen namelijk tegen de versnellingspook of keuzehendel aan komen en zo per ongeluk een versnelling inschakelen – de auto kan dan in beweging komen.

Niveauregeling van achterkant auto*

De achterkant van de auto is hoger/lager te zetten om bijvoorbeeld een betere laadhoogte bij de achterklep te verkrijgen of het aan-/afkoppelen van een aanhanger op/van de trekhaak* te vereenvoudigen.

Niveauregeling is mogelijk via met de bediening rechtsachter op het zijpaneel in de bagageruimte.

P5-1507 Rear leveling switches
Bedieningsmechanisme voor het hoger of lager zetten van de achterkant van de auto.

De bediening bestaat uit twee knoppen: één knop om de achterkant hoger te zetten en één knop om de achterkant lager te zetten. Bij het hoger of lager zetten van de achterkant van de auto moet u de desbetreffende knop ingedrukt houden, totdat de achterkant de gewenste hoogte heeft bereikt.

De achterkant van de auto kan niet hoger worden gezet dan de normale stand.

Tijdens het rijden gaat de achterkant van de auto terug naar het normale niveau.

 N.b.

Het is niet mogelijk de hoogte van de achterkant aan te passen, wanneer een of meer van de portieren of de motorkap openstaan. Dit geldt echter niet bij een geopende achterklep.

 Waarschuwing

Let erop dat er bij het omlaagbrengen van de auto geen mensen, dieren of voorwerpen onder de auto aanwezig zijn. Dodelijk letsel en/of schade aan de auto of aan de voorwerpen zijn anders niet uitgesloten.

Ruggedeelte achterbank omklappen

Om de ruimte groter te maken en inladen van de bagageruimte te vereenvoudigen, kunnen de rugleuningen van de achterbank worden neergeklapt. Zie voor meer informatie het artikel "Achterbank".

Bagage vervoeren op het dak

Maak voor het vervoer van lading op het dak gebruik van de lastdragers1 die Volvo ontwikkeld heeft. Dit om schade aan de auto te voorkomen en voor maximale veiligheid tijdens het rijden.

Volg de montage-instructies die bij de lastdragers worden geleverd nauwkeurig op.

 • Controleer regelmatig of de lastdragers en de lading goed vastzitten. Zet de lading stevig vast met sjorbanden.
 • Verdeel het gewicht van de lading gelijkmatig over de lastdragers. Leg de zwaarste voorwerpen onderop.
 • Naarmate u meer lading op het dak vervoert, vangt de auto meer wind en neemt het brandstofverbruik toe.
 • Rijd rustig. Trek bij voorkeur niet te snel op, rem niet te hard en maak niet te scherpe bochten.

 Waarschuwing

Bij het vervoer van lading op het dak verschuift het zwaartepunt en treden er wijzigingen op in de rijeigenschappen van de auto.

Lees meer over de toelaatbare dakbelasting in het gedeelte over Gewichten.

 1. * Optie/accessoire.
 2. 1 De lastdragers van Volvo zijn te verkrijgen bij erkende Volvo-dealers.