Veelvoorkomende handelingen bij kaartnavigatie

Hier wordt een aantal veelvoorkomende handelingen bij kaartnavigatie beschreven.
 • Waar ben ik?
 • Autosymbool zoeken op de kaart
 • Rijrichting of Noorden boven
 • 2D- of 3D-weergave
 • Zoomen
 • Schuiven
 • Andere rubriekweergave
 • Een menu verlaten
 • "Verkeerde" taal in afbeeldingen

Waar ben ik?

Op welke geografische positie bevindt de auto zich op dit moment?
 • Druk op het autosymbool op de kaart (blauwe driehoek). De informatie wordt direct op de kaart weergegeven.

Autosymbool zoeken op de kaart

1507-P5-Nav-Hitta bilen
Druk op het dradenkruis.
Als u hebt uitgezoomd en de kaart hebt verschoven, is de positie van de auto soms lastig terug te vinden op de kaart. Dat gaat dan op deze manier het eenvoudigst:
 • Druk op het dradenkruis. De kaart wordt gereset en daarna volgt het autosymbool.

Rijrichting of Noorden boven

P5-1507-Nav-Norr eller Körriktn UPPÅT
Druk op het kompas om de beweging van het autosymbool op de kaart te wijzigen.
U kunt kiezen uit twee manieren om de beweging van de auto op de kaart te tonen:
 • De kaart wordt weergegeven met Noord altijd boven aan op het middendisplay - het autosymbool verplaatst zich / "rijdt" in werkelijke windstreken op de kaart. Als het autosymbool op de kaart naar links beweegt, rijdt de auto dus in westelijke richting.
 • Het autosymbool wijst / "rijdt" altijd omhoog op het middendisplay. De kaart onder het autosymbool draait mee met de bochten die de auto maakt. Het kompassymbool geeft aan naar welke kant het noorden (N) is op de kaart en in het midden van het kompas is te zien naar welke kant de voorzijde van de auto wijst (in het gegeven geval NE = Noordoost).
Tekens in het kompaskompasrichting
N(North): Noord
NE(NorthEast): Noordoost
E(East): Oost
SE(SouthEast): Zuidoost
S(South): Zuid
SW(SouthWest): Zuidwest
W(West): West
NW(NorthWest): Noordwest

2D- of 3D-weergave

1507-P5-Nav-2D eller 3D
Druk op 2D/3D om te wisselen tussen een 2D- en 3D-weergave.

Bij een 3D-weergave is de rijrichting van de auto altijd omhoog op het middendisplay. De kaart onder het autosymbool draait mee met de bochten die de auto maakt.

Het kompas geeft aan naar welke kant het noorden (N) is op de kaart en in het midden van het kompas is te zien naar welke kant de voorzijde van de auto wijst.

Bij 3D-weergave wordt de schaal van de kaart niet weergegeven.

2D-weergave wordt beschreven onder "Rijrichting of Noorden boven" hierboven.

Zoomen

Inzoomen

Zo maakt u de kaart groter:

P5-1507-Gestures-Tap

Druk snel tweemaal met een vinger op het middendisplay.

of

P5-1507-Gestures-Spread

Zet 2 vingers naast elkaar op het middendisplay en spreid ze uit.

Uitzoomen

Zo maakt u de kaart kleiner:

P5-1507-Gestures-Tap with two fingers

Druk eenmaal met 2 uitgespreide vingers op het middendisplay.

of

P5-1507-Gestures-Pinch

Zet 2 uitgespreide vingers op het middendisplay en beweeg deze naar elkaar toe.

Schuiven

P5-1507-Gestures-Drag

Zet een vinger op de kaart, veeg deze in de gewenste richting en laat los.

De schuiffunctie is alleen mogelijk als de kaart gemaximaliseerd is (en niet geminimaliseerd).

Andere rubriekweergave

1507-P5-Nav-Skifte RUBRIK-visn Pos/Dest
Druk hier om van kaartrubriek te veranderen.
Kies uit de volgende weergavetypen voor rubrieken op de kaart:
 • Aanduiding van bestemming (Destination) en aankomsttijd (ETA1) of resterende reistijd (RTA1)

of

 • Aanduiding voor actuele positie (Position) en afstand tot bestemming (Dist).

Een andere rubriek is alleen mogelijk als de kaart gemaximaliseerd is (en niet geminimaliseerd).

Terug naar kaartweergave

P5-1546-Navi-JPN- Hitta-Hem-knapp + Touch screen
 1. P5-Icon red circle 1"Home"-knop
 2. P5-Icon red circle 2Menuregel "Navigatie"
Als u ver in een ander deel van het systeem zit en snel terug wilt naar de kaartweergave, kunt u deze methode gebruiken:
 1. Druk op de "home"-knop van het middendisplay (1).
 2. Als het middendisplay vervolgens het homescherm weergeeft in plaats van de kaartweergave, drukt u op Navigatie (2) op de bovenste menuregel.

"Verkeerde" taal in afbeeldingen

De afbeeldingen van de aanwijzingen zijn voor de meeste markten en talen gelijk. Daarom zijn de teksten daarin voornamelijk in het Engels.

Om ervoor te zorgen dat u de afbeeldingen en de menuopties met paden naar de tekst in de aanwijzingen beter begrijpt, staan meteen na de bijbehorende tekst/zin in de taal van de gebruikershandleiding de Engelse woorden op de afbeelding tussen haakjes.

Voorbeelden

1507-P5-Navi Inställn. Trafik

Zoekpad:

InstellingenNavigatieVerkeer

(Settings > Navigation > Traffic)

Rubriek: Verkeersgebeurtenissen (Traffic events)

Opties:
 • Geen (None)
 • Hoofd (Major)
 • Alle (All)
 1. 1 De keuze tussen ETA – Estimated Time of Arrival en RTA – Remaining Time to Arrival wordt gemaakt onder "Instellingen voor route".