Klok

De klok is zichtbaar op zowel bestuurders- als middendisplay.

Positie

P5 - 15w46 - Clock DIM 8" and 12"
Positie van de klok bij een 12 inch en een 8 inch bestuurdersdisplay.

Op het middendisplay zit de klok rechts bovenaan op de statusbalk.

In sommige situaties kan de klok op het bestuurdersdisplay schuilgaan achter meldingen en informatie.

Instellingen voor tijd en datum

Kies InstellingenSysteemTijd en Datum op het hoofdscherm van het middendisplay om de instellingen voor tijd- en datumformaat te wijzigen.

Stel de tijd en datum in door op de pijlen omhoog of omlaag op het touchscreen te drukken.

Automatische tijd voor auto's met gps

Bij een auto met navigatiesysteem kunt u Automatische tijd kiezen. De tijdzone wordt dan automatisch ingesteld aan de hand van waar de auto zich bevindt. Voor een bepaald type navigatiesysteem moet ook de huidige locatie (land) worden ingesteld om de juiste tijdzone te krijgen. Als Automatische tijd niet is gekozen, stelt u tijd en datum met de pijlen omhoog of omlaag op het touchscreen.

Zomertijd

In sommige landen kan automatische instelling van de zomertijd worden geselecteerd met Auto. Voor alle overige landen kan de zomertijd worden ingesteld met Aan of Uit.