Hulplijnen en velden voor de parkeerhulpcamera*

De parkeerhulpcamera geeft met lijnen in het camerabeeld aan waar de auto zich ten opzichte van de omgeving bevindt.

Hulplijnen

P5-1507-PAC kameravy BAKåt med linjer
Voorbeeld van hoe hulplijnen voor de bestuurder getoond worden.

De hulplijnen geeft de denkbeeldige baan van de contouren van de auto aan bij de actuele stuuruitslag - dit vereenvoudigt het achteruit insteken, achteruitrijden in krappe ruimten en aankoppelen van aanhangers.

De lijnen op het scherm worden geprojecteerd als stonden ze op de grond achter de auto. De lijnen zijn bovendien afhankelijk van de stuuruitslag, zodat u ook tijdens het draaien kunt zien welke baan de auto zal nemen.

De hulplijnen zijn inclusief de uitstekende delen van de auto, zoals de trekhaak, buitenspiegels en hoeken.

 N.b.

  • Bij het achteruitrijden met een aanhanger/caravan geven de lijnen op het scherm de baan van de auto aan – niet die van de aanhanger/caravan.
  • Er verschijnen geen lijnen op het scherm, wanneer er een aanhanger/caravan is aangesloten op het elektrische systeem van de auto.

 Belangrijk

Let op: als u het camerabeeld naar achteren hebt gekozen, toont het middendisplay alleen het gebied achter de auto - let dan zelf op de zijkanten en voorkant van de auto als u bij het achteruitrijden aan het stuur draait.

Hetzelfde geldt ook omgekeerd - let op wat er met het achterste deel van de auto gebeurt als u het camerabeeld naar voren hebt gekozen.

Denk eraan dat de hulplijnen de kortste weg laten zien. Let daarom extra goed op dat de zijkanten van de auto nergens naar toe/nergens overheen bewegen als u bij vooruitrijden aan het stuur draait of dat de voorkant niet naar iets toe/over iets heen beweegt als u bij achteruitrijden aan het stuur draait.

Hulplijnen in 360°-weergave*

P5-1519-PAC 360 Hjälplinjer
360°-weergave met hulplijnen.
Met 360°-weergave worden - afhankelijk van de rijrichting - achter, voor en aan de zijkant van de auto hulplijnen getoond:
  • Bij vooruitrijden: Frontlijnen
  • Bij achteruitrijden: Zijlijnen en achteruitrijlijnen.

Met een optionele frontcamera, achteruitrijcamera of zijcamera worden de hulplijnen ongeacht de rijrichting van de auto weergegeven.

Hulplijn voor trekhaak

P5-1546-PAC KameraVy Dragkrok
Trekhaak met hulplijn.
  1. P5-Icon red circle 1Trekhaak - hulplijn voor trekhaak activeren*.
  2. P5-Icon red circle 2Zoomen - in-/uitzoomen.

De camera leent zich bij uitstek voor het aankoppelen van een aanhanger door de weergave van een hulplijn voor de virtuele "baan" van de trekhaak naar de aanhanger.

Druk op Trekhaak (1).
De hulplijn voor de virtuele "baan" van de trekhaak wordt weergegeven. Tegelijkertijd verdwijnen de hulplijnen van de auto.
Druk op Zoomen (2) als u nauwkeurig moet manoeuvreren.
Er wordt ingezoomd op de camerabeelden.

U kunt niet tegelijkertijd hulplijnen weergeven voor de auto en de trekhaak.

Sensorveld van parkeerhulp*

Als de auto uitgerust is met Parkeerhulp* wordt voor iedere sensor die een obstakel waarneemt de afstand met gekleurde velden in 360°-weergave weergegeven.

Sensorveld achteruit en vooruit

P5-1507-PAC Färgade sensorfält BAKåt
Op het autosymbool rechts kan het beeldscherm gekleurde sensorvelden tonen.

De kleur van de velden voor de sensoren achteruit en vooruit verandert als de afstand tot het obstakel kleiner wordt - van geel, via oranje naar rood.

Veldkleur achteruit en vooruitAfstand (meter)
Oranje0,6-1,5
Oranje0,4-0,6
Rood0-0,4

Sensorvelden naar de zijkanten

De zijvelden worden uitsluitend weergegeven met de kleur oranje.

Veldkleur zijkantenAfstand (meter)
Oranje0–0,3
  1. * Optie/accessoire.