Systeemupdates

Systeemupdates hebben betrekking op die delen van de auto die de internetverbinding en infotainment betreffen. Indien er updates van systeemsoftwareproducten beschikbaar zijn, kunnen de updates allemaal tegelijk of een voor een worden uitgevoerd.
P5-1507-icon app screen ota

Systeemupdates zijn te hanteren via de app Updates op het applicatiescherm van het middendisplay. Bij een druk op de knop verschijnt een downloadapplicatie op het onderste deelscherm van het homescherm. Als er sinds het laatste gebruik van het infotainmentsysteem geen controle op beschikbare updates is verricht, gaat de controle alsnog van start. Er vindt geen controle plaats tijdens het installeren van software. Een pictogram op de knop Systeem-updates van de downloadapplicatie geeft aan hoeveel updates er beschikbaar zijn. Bij een druk op de knop verschijnt een lijst met de updates die u in de auto kunt installeren. Ga voor meer informatie en antwoorden op veelgestelde vragen over de werking en voor het downloaden van bepaalde systeemupdates naar support.volvocars.com.

Systeemupdates zijn alleen mogelijk, wanneer de auto een internetverbinding heeft.

Op de achtergrond controleren op beschikbare software-updates is geactiveerd bij aflevering vanuit de fabriek.

 N.b.

Het downloaden van data kan van invloed zijn op andere diensten die gebruik maken van gegevensuitwisseling, zoals de internetradio. Als u deze invloed op andere diensten als hinderlijk ervaart, kunt u het downloaden annuleren. Het is ook mogelijk om andere diensten te annuleren of tijdelijk te onderbreken.

 N.b.

Een update kan worden onderbroken als u het contact uitzet en de auto verlaat.

De update hoeft echter niet voltooid te zijn voordat u de auto verlaat, omdat de update wordt vervolgd als u de auto de volgende keer gebruikt.

Alle systeemsoftwareproducten bijwerken

Kies Alles installeren onder aan de lijst.

Als u geen lijst wenst te zien, kunt u ook Alles installeren kiezen bij de knop Systeem-updates.

Afzonderlijk systeemsoftwareproduct bijwerken

Kies Installeren voor het gewenste softwareproduct.

Downloaden annuleren

Druk op het kruisje in de activiteitsindicator die bij aanvang van het downloaden de knop Installeren verving.

Let erop dat alleen de download te annuleren is, zodat u een eventuele installatiefase niet meer kunt annuleren zodra deze van start gegaan is.

Op de achtergrond controleren op beschikbare software-updates

Deze functie kan via het middendisplay worden gedeactiveerd:

Druk op Instellingen op het hoofdscherm.
Druk op SysteemUpdates.
Deselecteer Achtergrondcontroles op software-updates.

Als er een update beschikbaar is, verschijnt de melding Nieuwe sofwareupdates beschikbaar op de statusbalk van het middendisplay. Bij een druk op de melding verschijnt een downloadapplicatie op het onderste deelscherm van het homescherm. Na het opstarten van de downloadapplicatie geeft een pictogram op de knop Systeem-updates aan hoeveel updates er beschikbaar zijn.