Controleer de bandenspanning met het systeem voor bandenspanningscontrole1

Met het systeem voor bandenspanningscontrole, Tyre Pressure Monitoring System (TPMS), kunt u op het middendisplay de bandenspanning bekijken.

Status controleren

P5-1507 ICON_APP_SCREEN_CAR_INFO

Open de app Auto status op het appscherm en druk op Status om de gemeten waarden voor bandenspanning te bekijken.

De grafische voorstelling geeft de bandenspanning aan voor alle banden.

P5-1507-tyre pressure monitoring status
Statusscherm2.

Statusindicatie

Als de bandenspanning normaal is (d.w.z. boven de grenswaarde voor lage bandenspanning ligt), wordt alleen de waarde voor de bandenspanning weergegeven.

  • Een gele markering onder de waarde voor de bandenspanning duidt op een lage bandenspanning. Stop onmiddellijk om de bandenspanning te controleren/corrigeren.
  • Een rode markering onder de waarde voor de bandenspanning duidt op een zeer lage bandenspanning. Stop onmiddellijk om de bandenspanning te corrigeren.
  • Als de bandenspanningswaarde ontbreekt, moet u mogelijk enkele minuten sneller dan 30 km/h (20 mph) rijden om de waarde weer te laten verschijnen. Dit kan komen doordat het systeem nog geen waarde heeft gemeten of omdat er een kalibratie bezig is.
  • Een knipperend controlesymbool dat na ca. 1 minuut constant gaat branden en de melding Service vereist duiden op een storing in het systeem.

Instellingen voor bandenspanningscontrolesysteem

Eenheid voor de bandenspanning wijzigen via het middendisplay:

Druk op Instellingen op het hoofdscherm.
Druk op SysteemEenheden.
Onder Bandenspanning kiest u de gewenste eenheid voor de bandenspanning: Bar, kPa of Psi.
  1. 1 Standaard op bepaalde markten.
  2. 2 De afbeelding is schematisch. Afhankelijk van de softwareversie en het model zijn afwijkingen mogelijk.