Elektrische stuurverwarming* activeren/deactiveren

De stuurverwarming is te activeren om het stuurcomfort te verhogen, wanneer het koud is.

Elektrische stuurverwarming activeren/deactiveren

P5-1507–Climate–Seat and steering wheel regulation
Stuur- en stoelknoppen in het klimaatveld.

Druk op de stuur-/stoelknop voor de bestuurderszone in het klimaatveld op het middendisplay om de bediening voor de stoelen en het stuurwiel te openen.

Als de auto niet is uitgerust met elektrische stoelverwarming of stoelventilatie staat de knop voor elektrische stuurverwarming direct in het klimaatveld.

Druk meerdere keren op de knop voor de elektrische stuurverwarming om de vier standen te doorlopen: Uit, Hoog, Middel en Laag.
Na wijziging van de stand geeft de knop de ingestelde stand aan.

Automatische inschakeling van elektrische stuurverwarming activeren/deactiveren

U kunt instellen of de automatische inschakeling van elektrische stuurverwarming bij het starten van de motor al dan niet geactiveerd is. Met automatische inschakeling geactiveerd zal de elektrische verwarming starten bij een lage omgevingstemperatuur.

Druk op Instellingen op het hoofdscherm van het middendisplay.
Druk op Klimaat.
Kies onder Niveau aut. stuurwielverwarming voor Uit, Laag, Middel of Hoog voor het activeren/deactiveren en niveauselectie voor automatische start van elektrische stuurverwarming.
  1. * Optie/accessoire.