Automatische activering/heractivering van het alarm1

De automatische heractivering van het alarm voorkomt dat u de auto verlaat zonder het alarmsysteem uit te schakelen.

Als u geen van de portieren noch de achterklep binnen twee minuten na uitschakeling van het alarm opent wanneer de auto met de transpondersleutel ontgrendeld (en het alarm gedeactiveerd) is, wordt het alarm automatisch opnieuw ingeschakeld. De auto wordt bovendien opnieuw vergrendeld.

Op bepaalde markten vindt automatische herinschakeling van het alarm plaats, als u na het openen en sluiten van het bestuurdersportier vergeet te vergrendelen.

  1. 1 Optie op bepaalde markten.