Beperkingen van parkeerhulp*

De functie parkeerhulp kent in bepaalde situaties beperkingen.

 N.b.

Wanneer het elektrische systeem van de auto is geconfigureerd voor een trekhaak, wordt de uitsteeklengte van de trekhaak meegerekend bij het meten van de parkeerruimte.

 Belangrijk

Voorwerpen zoals kettingen, smalle glanzende palen of lage obstakels kunnen ‘afgeschaduwd’ worden en worden in dat geval tijdelijk niet geregistreerd door de sensoren – het onderbroken geluidssignaal kan dan plotseling wegvallen in plaats van over te gaan in het verwachte ononderbroken geluidssignaal.

De sensoren kunnen geen hoge voorwerpen ontdekken, zoals uitstekende laadperrons.

  • Wees in dergelijke gevallen extra voorzichtig en bedien/verrijd de auto erg langzaam of breek de parkeermanoeuvre af – er bestaat groot gevaar voor materiële schade aan de auto of de omgeving, aangezien de sensoren dan tijdelijk niet optimaal werken.

 Belangrijk

In bepaalde omstandigheden kan het parkeerhulpsysteem ten onrechte waarschuwingssignalen afgeven. Dit komt door externe geluidsbronnen met ultrasone geluidssignalen van dezelfde frequentie als de sensoren van het systeem.

Voorbeelden van dergelijke bronnen zijn onder andere claxons, natte banden op asfalt, pneumatische remmen en uitlaatgeluid van motorfietsen.

Onderhoud

P5-1507-PAP Sensorplacering BirdView
De plaats van de sensoren.

De parkeerhulp werkt alleen optimaal, wanneer u de bijbehorende sensoren regelmatig reinigt met water en autoshampoo.

 N.b.

Vuil, sneeuw en ijs op de sensoren kunnen ten onrechte aanleiding geven tot waarschuwingssignalen.
  1. * Optie/accessoire.