Schakelen met stuurpaddles*

De stuurpaddles vormen een aanvulling op de keuzehendel en bieden u de mogelijkheid om handmatig te schakelen zonder uw handen van het stuurwiel te hoeven nemen.

Stuurpaddles activeren

Om met de stuurpaddles te kunnen schakelen moet u ze wel eerst activeren:

Haal een van de paddles in de richting van het stuurwiel.
Een cijfer op het bestuurdersdisplay geeft de ingeschakelde versnelling aan.
P5-1519-XC90-Gear mode D in driver display
Bestuurdersdisplay bij het schakelen met de stuurpaddles.

Handmatige schakelstand

In de schakelstand M zijn de stuurpaddles automatisch geactiveerd.

P5-1507-XC90- manual gear ind driver display
Bestuurdersdisplay bij schakelen met stuurpaddles in de stand voor handmatig schakelen.

Schakelen

U kunt als volgt schakelen:

Haal een van de paddles naar achteren - in de richting van het stuurwiel - en laat deze weer los.
P5-1507-gear shift paddels
  1. P5-Icon red circle 1"-": Eerstvolgende lagere versnelling inschakelen.
  2. P5-Icon red circle 2"+": Eerstvolgende hogere versnelling inschakelen.

Bij iedere bediening van de paddles wordt er geschakeld, tenzij het motortoerental buiten het toelaatbare bereik komt.

Na iedere schakeling geeft het bestuurdersdisplay het cijfer van de ingeschakelde versnelling weer.

Systeem uitschakelen

Handmatig uitschakelen

Schakel de stuurpaddles uit door beide paddles in de richting van het stuurwiel te halen en in die stand vast te houden, totdat het cijfer voor de ingeschakelde versnelling van het bestuurdersdisplay verdwijnt.

Automatische uitschakeling

Als u de stuurpaddles niet gebruikt, worden deze na enige tijd automatisch uitgeschakeld. Het feit dat het cijfer voor de ingeschakelde versnelling verdwijnt bevestigt dit.

Dit geldt echter niet bij het afremmen op de motor. De paddles blijven actief zolang er op de motor wordt afgeremd.

  1. * Optie/accessoire.