Interior Air Quality System*

Het Interior Air Quality System (IAQS) ontdoet de binnenkomende lucht van gassen en stofdeeltjes om zo hinderlijke geurtjes en verontreinigingen in de passagiersruimte te beperken.

IAQS maakt deel uit van Clean Zone Interior Package (CZIP) en ontdoet de lucht in de passagiersruimte van verontreinigingen in de vorm van stofdeeltjes, koolwaterstoffen, stikstofoxiden en laaghangend ozon.

Als de luchtkwaliteitssensor van het systeem registreert dat de buitenlucht vervuild is, wordt de luchtinlaat gesloten en de luchtrecirculatie geactiveerd.

 N.b.

Voor de beste lucht in het interieur moet de luchtkwaliteitssensor altijd zijn ingeschakeld.

In een koud klimaat is de recirculatie beperkt om het beslaan van de ruiten te voorkomen.

Schakel bij condens de elektrische verwarming van de voorruit, zijruiten en achterruiten in.

 N.b.

Voor behoud van de CZIP-standaard bij auto’s met CZIP moet het IAQS-luchtfilter om de 15.000 km of minstens eenmaal per jaar worden vervangen (afhankelijk van wat het eerst wordt bereikt). Echter, maximaal 75.000 km per  5 jaar.

Bij auto’s zonder CZIP en als de klant de CZIP-standaard niet wenst te behouden, moet het IAQS-filter bij een normale servicebeurt worden vervangen.

Luchtkwaliteitssensor activeren/deactiveren

U kunt de luchtkwaliteitssensor desgewenst activeren/deactiveren.

Druk op Instellingen in het hoofdscherm op het middendisplay.
Druk op Klimaat.
Kies Luchtkwaliteitssensor om de luchtkwaliteitssensor te activeren/deactiveren.
  1. * Optie/accessoire.