Noodreparatieset voor banden

U gebruikt de noodreparatieset voor banden, Temporary Mobility Kit (TMK), om een lek in een band tijdelijk af te dichten én om de bandenspanning te controleren en zo nodig aan te passen.

De noodreparatieset voor banden bestaat uit een compressor en een bus met afdichtmiddel. Het afdichtmiddel dient om noodreparaties uit te voeren. Het afdichtmiddel dicht banden met een lek in het loopvlak effectief af.

De noodreparatieset voor banden leent zich minder goed voor banden met een gat in het zijvlak. Gebruik de noodreparatieset niet voor banden met diepe sneeën, barsten of soortgelijke beschadigingen.

 N.b.

De bandenreparatieset is uitsluitend bedoeld voor het repareren van banden met een lek in het loopvlak.

 N.b.

De compressor voor provisorische bandenreparatie is door Volvo getest en goedgekeurd.

Positie

De noodreparatieset voor banden zit in het blok schuimrubber onder de vloer in de bagageruimte.

P5-1507-temporary mobility kit in luggage comp
Locatie in de bagageruimte.1

De bus met afdichtmiddel

Vervang de bus met afdichtmiddel voordat de houdbaarheidsdatum verstreken is en na ieder gebruik. Behandel de vervangen bus als klein chemisch afval (KCA).

 Waarschuwing

De bus bevat 1,2-Ethanol en natuurrubber-latex.

Gevaarlijk bij inname. Kan bij huidcontact allergie veroorzaken.

Contact met de huid en ogen vermijden.

Buiten bereik van kinderen bewaren.

 Waarschuwing

Wanneer de vloeistof op de huid terechtkomt, moet u de vloeistof met een ruime hoeveelheid water en zeep verwijderen.
  1. 1 De afbeelding is schematisch - afhankelijk van het model zijn afwijkingen mogelijk.