Media afspelen

De mediaspeler wordt bediend via het middendisplay. Verschillende functies zijn ook te bedienen via de rechter knoppenset op het stuur of via stembediening.

Via de mediaspeler verloopt ook de radiobediening die in een apart artikel beschreven staat.

Mediabron starten

P5–1546–App pane-Media apps

CD*

Plaats een cd.
Open de app CD vanuit het appscherm.
Kies wat er moet worden afgespeeld.
Het afspelen start.

USB-geheugen

Plaats het USB-geheugen.
Open de app USB vanuit het appscherm.
Kies wat er moet worden afgespeeld.
Het afspelen start.

Mp3-speler en iPod®

 N.b.

Om het afspelen te starten vanaf de iPod, moet u de iPod-app gebruiken (en niet USB).

Wanneer u muziek op een aangesloten iPod beluistert, hanteert het audio- en mediasysteem een menustructuur vergelijkbaar met die van de iPod.

Sluit de mediabron aan.
Start de weergave op de aangesloten mediabron.
Open de app (iPod, USB, AUX) vanuit het appscherm.
Het afspelen start.

Eenheid met Bluetooth-verbinding

Activeer Bluetooth op de desbetreffende mediabron.
Sluit de mediabron aan.
Start de weergave op de aangesloten mediabron.
Open de app Bluetooth vanuit het appscherm.
Het afspelen start.

Internet-media

Verbind de auto met internet.
Open de app vanuit het appscherm.
Het afspelen start.

Video

Sluit de mediabron aan.
Open de app USB vanuit het appscherm.
Druk op de titel van het weer te geven bestand.
Het afspelen start.

Apple CarPlay

Apple CarPlay staat in een apart artikel beschreven.

Media regelen en van media wisselen

P5–1507–Voice control symbol

De mediaspeler is te bedienen via stembediening, de stuurknoppen of via het middendisplay.

P5–1507–Media-Play

Volume - aan de draaiknop onder het middendisplay draaien of de knoppenset rechts op het stuurwiel gebruiken om het volume te verhogen of te verlagen.

Afspelen/pauzeren - op de afbeelding van de desbetreffende track drukken, op de knop onder het middendisplay of op P5–1507–Symbol-OK button van de knoppenset rechts op het stuurwiel.

Van track/nummer wisselen - op de gewenste track op het middendisplay drukken, op < > onder het middendisplay drukken of op de knoppenset rechts op het stuurwiel.

Vooruit-/achteruitspoelen - op de tijdas op het middendisplay drukken en deze opzij slepen, of < > onder het middendisplay of op de knoppenset rechts op het stuurwiel ingedrukt houden.

Van media wisselen - keuze maken onder laatst geopend in de app, op de gewenste app op het appscherm drukken of een keuze maken met de knoppenset rechts op het stuurwiel.

Bibliotheek - op de knop drukken om af te spelen vanuit de bibliotheek.

Shuffle - op de knop drukken voor een willekeurige afspeelvolgorde.

Verge-lijkbaar - op de knop drukken om aan de hand van Gracenote naar soortgelijke muziek te zoeken op de USB-eenheid en op basis daarvan een speellijst te creëren. De speellijst kan uit maximaal 50 tracks bestaan.

Ander app. - op de knop drukken om te wisselen tussen meerdere aangesloten USB-eenheden.

Instellingen voor video

Wanneer de videospeler in de stand voor volledige schermgrootte staat of wanneer u het hoofdscherm hebt geopend en op InstellingenVideo drukt, beschikt u over de volgende opties: Standaardtaal primaire audio, Ondertiteling en Standaardtaal primaire ondertit..

DivX® weergeven

Om Video-on-Demand-films (VOD) in DivX-formaat te kunnen afspelen moet u deze DivX Certified® eenheid eerst registreren.
Druk op Instellingen op het hoofdscherm.
Druk op VideoDivX® VOD om de registratiecode op te halen.
Breng voor meer informatie en om de registratie te voltooien een bezoek aan vod.divx.com.
  1. * Optie/accessoire.