Cross Traffic Alert* activeren/deactiveren

De Cross Traffic Alert (CTA) kan worden geactiveerd/gedeactiveerd.
P5-1507-Knapp CTA

De functie is te activeren/deactiveren op het functiescherm van het middendisplay.

Druk op de knop Cross Traffic Alert in het functiescherm.
  • GROENE knopindicatie - CTA is geactiveerd.
  • GRIJZE knopindicatie - CTA is gedeactiveerd.

CTA is direct na het starten van de motor altijd geactiveerd.

 Waarschuwing

CTA is slechts een aanvullend hulpmiddel en werkt niet in alle situaties.

CTA vormt geen vervanging voor een veilige rijstijl en het gebruik van de buitenspiegels.

Ook met CTA moet u altijd oplettend en verantwoord blijven rijden - u bent er altijd verantwoordelijk voor dat u op een veilige manier achteruitrijdt.

  1. * Optie/accessoire.