Cross Traffic Alert*

Cross Traffic Alert (CTA) is een hulpmiddel om u voor kruisend verkeer te waarschuwen als u achteruitrijdt met de auto. CTA is een aanvulling op Blind Spot Information (BLIS).
P5-1507-CrossTrafficAlert Princip
Principe voor CTA.

CTA vormt een aanvulling op de BLIS-functie door bij achteruitrijden het kruisende verkeer vanaf de zijkant te kunnen zien, bijvoorbeeld als de auto achteruit een parkeervak verlaat.

CTA is bedoeld om in de eerste plaats voertuigen te ontdekken - in gunstige gevallen kunnen ook kleinere voorwerpen zoals fietsen en voetgangers worden ontdekt.

CTA is alleen actief als de auto achteruit rolt of in de achteruit is gezet.

Als CTA heeft gedetecteerd dat er van de zijkant iets aankomt, wordt dit aangegeven met:
  • een geluidssignaal - het geluid komt uit de linker of rechter luidspreker, afhankelijk van waar het object vandaan komt.
  • een brandend pictogram in de grafische PAS-voorstelling op het beeldscherm.
  • een pictogram in het hoofdscherm van de parkeerhulpcamera.

 Waarschuwing

CTA is slechts een aanvullend hulpmiddel en werkt niet in alle situaties.

CTA vormt geen vervanging voor een veilige rijstijl en het gebruik van de buitenspiegels.

Ook met CTA moet u altijd oplettend en verantwoord blijven rijden - u bent er altijd verantwoordelijk voor dat u op een veilige manier achteruitrijdt.

  1. * Optie/accessoire.