Driver Alert Control activeren/deactiveren

De Driver Alert Control (DAC) is te activeren/deactiveren.

Driver Alert Control activeren/deactiveren

Druk op Instellingen op het hoofdscherm van het middendisplay.
Druk op My CarIntelliSafeDriver Alert Control.
Kies Alertheidswaarschuwing om DAC te activeren/deactiveren.

 Waarschuwing

Driver Alert Control werkt niet in alle situaties, maar is uitsluitend bedoeld als een aanvullend hulpmiddel.

Als bestuurder bent u er altijd verantwoordelijk voor dat u de auto op een veilige manier bestuurt.

Begeleiding naar parkeerplaats bij waarschuwing activeren/deactiveren

U kunt instellen of de begeleiding naar een parkeerplaats geactiveerd/gedeactiveerd moet zijn. Als de begeleiding geactiveerd is, wordt een suggestie voor een geschikte parkeerplaats weergegeven bij een waarschuwing van DAC.

Druk op Instellingen op het hoofdscherm van het middendisplay.
Druk op My CarIntelliSafeDriver Alert Control.
Kies Begeleiding ruststop om de begeleiding naar een parkeerplaats te activeren/deactiveren.