Safety Mode

Safety Mode is een veiligheidsfunctie die in werking treedt, wanneer tijdens een aanrijding mogelijk belangrijke onderdelen zijn beschadigd zoals de brandstofleidingen, de sensoren voor de veiligheidssystemen of het remsysteem.

Als de auto betrokken is geweest bij een aanrijding, kan de tekst Safety mode Zie handleiding op het bestuurdersdisplay verschijnen in combinatie met een waarschuwingssymbool. Dit betekent dat de functionaliteit van de auto is verminderd.

Ook als de auto in de Safety Mode staat, kunt u het systeem nog steeds resetten en de auto vervolgens starten en naar een veiliger plek rijden.

 Waarschuwing

Probeer nooit zelf de auto te repareren of de elektronische onderdelen te resetten nadat de auto in de Safety Mode heeft gestaan. Dit kan aanleiding geven tot letsel of een slechte functie van de auto. Volvo adviseert u de auto altijd in een erkende Volvo-werkplaats te laten controleren en naar Normal Mode te laten resetten nadat de melding Safety mode Zie handleiding is verschenen.

 Waarschuwing

De auto mag niet worden weggesleept zolang deze in de Safety mode staat. De auto moet op een bergingsvoertuig worden afgevoerd. Volvo adviseert u hem te laten afvoeren naar een erkende Volvo-werkplaats.