Auto in Safety Mode starten/verrijden

Ook als de auto in de Safety Mode staat, kunt u deze nog steeds starten en naar een veiliger plek rijden.

Auto in Safety Mode starten

Controleer eerst of er geen brandstof uit de auto is gelopen. Er mag evenmin een brandstofgeur waarneembaar zijn.

Als alles normaal lijkt en u hebt vastgesteld dat er geen brandstof weglekt, kunt u proberen de motor te starten.

 Waarschuwing

Probeer in geen geval de auto opnieuw te starten, als u een brandstofgeur waarneemt terwijl de melding Safety mode Zie handleiding verschijnt. Verlaat de auto onmiddellijk.
Draai de startknop naar stand STOP en laat de knop los.
Probeer vervolgens de auto te starten.

De auto-elektronica verricht een systeemcontrole en probeert vervolgens de normale modus te activeren.

 Belangrijk

Als de melding Safety mode Zie handleiding nog steeds op het display staat, mag u niet met de auto rijden en deze evenmin verslepen. U moet de auto dan laten bergen. Verborgen schade kan de auto tijdens het rijden onbestuurbaar maken, zelfs als het lijkt dat u nog met de auto kunt rijden.

Auto in Safety Mode verrijden

Als op het bestuurdersdisplay de melding Normal mode The car is now in normal mode verschijnt nadat er een startpoging is verricht, mag u de auto voorzichtig naar een veiliger plek rijden.
Verrijd de auto niet verder dan nodig.

 Waarschuwing

De auto mag niet worden weggesleept zolang deze in de Safety mode staat. De auto moet op een bergingsvoertuig worden afgevoerd. Volvo adviseert u hem te laten afvoeren naar een erkende Volvo-werkplaats.

Gerelateerde documenten