Rijbaanassistent*

De rijbaanassistent moet op snelwegen, hoofdwegen en dergelijke het risico beperken dat u in bepaalde situaties onbedoeld de eigen rijbaan verlaat.

De rijbaanassistent is leverbaar in twee versies:

 • Lane Departure Warning (LDW) - waarschuwt u met geluid of met trillingen van het stuur.
 • Lane Keeping Aid (LKA) - stuurt de auto terug in de rijbaan en/of waarschuwt u met geluid of met trillingen van het stuur.

De rijbaanassistent is actief in het snelheidsinterval 65–200 km/h (40–125 mph) op wegen met goed zichtbare zijlijnen.

Op smalle wegen is de functie mogelijk niet beschikbaar en wordt dan stand-by gezet. Als de weg weer voldoende breed is, wordt de functie weer beschikbaar.

P5-1507-DAS Princip för DAC
Een camera tast de zijlijnen van de weg/rijbaan af.
P5-1507-LKA Princip Styrhjälp
De rijbaanassistent stuurt de auto terug in de rijbaan (alleen LKA).
P5-1507-LKA Princip Varning+Styrhjälp
De rijbaanassistent waarschuwt met trillingen van het stuur1.
Afhankelijk van de variant en de instellingen doet Rijbaanassistent het volgende:
 1. Bij geactiveerde stuurhulp (alleen LKA): als de auto een zijlijn nadert, zal LKA de auto met een geringe stuurbeweging actief terugsturen in de rijbaan.
 2. Waarschuwing geactiveerd (LDW of LKA): als de auto een zijlijn dreigt te passeren, wordt u gewaarschuwd met geluid of trillingen van het stuur.

 N.b.

Als de richtingaanwijzer aan is, biedt de rijbaanassistent geen sturing of waarschuwing.

 Waarschuwing

De Rijbaanassistent is slechts een hulpmiddel voor de bestuurder en werkt niet in alle rijsituaties, verkeers-, weers- en wegomstandigheden.

U bent er altijd zelf verantwoordelijk voor dat u de auto op de juiste wijze bestuurt en dat u zich aan de geldende wetgeving en verkeersregels houdt.

Stuurhulp

Een voorwaarde voor de werking van LKA is dat u uw handen aan het stuur houdt en het systeem controleert dat voortdurend.

P5-1507-Knapp-LKA Hands-Off-Warning

Als dat niet gebeurt, toont het bestuurdersdisplay een symbool en de melding Rijbaanassistent Sturen, waarmee u wordt opgeroepen om de auto actief te besturen.

Als u de aansporing om te gaan sturen niet opvolgt, dan hoort u een waarschuwingsgeluid en wordt LKA stand-by gezet - de functie is dan niet beschikbaar totdat u de auto weer gaat besturen.

Rijbaanassistent grijpt niet in

P5-1507-LKA Princip Gena i kurva
De rijbaanassistent grijpt niet in scherpe binnenbochten in.

In bepaalde gevallen staat de rijbaanassistent toe dat de zijlijnen worden overschreden zonder in te grijpen met stuurhulp of een waarschuwing. Voorbeelden hiervan zijn het gebruiken van de richtingaanwijzer of het afsnijden in bochten.

Beperkingen

In bepaalde veeleisende situaties kan de rijbaanassistent u moeilijk op de juiste manier helpen. Wij raden dan aan de functie uit te schakelen.

Voorbeelden van dergelijke situaties:
 • wegwerkzaamheden
 • slecht wegdek
 • randen of andere lijnen dan de zijlijnen van de rijbaan
 • zeer sportief rijgedrag
 • winterse wegomstandigheden
 • slecht weer met beperkt zicht.

 N.b.

De functie maakt gebruik van de camera-eenheid van de auto, die een aantal algemene beperkingen heeft, zie hoofdstuk 'Beperkingen van de camera-eenheid'.
 1. * Optie/accessoire.
 2. 1 De stuurtrillingen variëren; hoe langer de auto over de zijlijn rijdt, hoe langer de trillingen aanhouden.