Motorkap openen en sluiten

De motorkap opent u met behulp van een hendel in het interieur en een hendel onder de kap.

Motorkap openen

P5-1507 Opening hood
P5-Icon red arrow 1Trek aan de hendel bij de pedalen om de kap te openen vanuit de volledig gesloten positie.
P5-1507 Opening hood with outer handle
P5-Icon red arrow 2Draai de hendel onder de kap linksom om de kap los te maken uit de borghaak van de motorkapvergrendeling en breng de kap omhoog.

Waarschuwingen - motorkap niet gesloten

P5-1507 Symbol General red

Als de kap los is gemaakt, gaan het waarschuwingslampje en de grafische voorstelling op het bestuurdersdisplay branden in combinatie met een geluidssignaal. Als de auto in beweging komt, klinkt er meerdere keren een geluidssignaal.

Zie voor meer informatie over de grafische voorstelling artikel "Portier- en gordelwaarschuwing".

 N.b.

Als het waarschuwingssymbool brandt of het waarschuwingssymbool klinkt, ook al is de kap goed dicht, ga dan naar een werkplaats - geadviseerd wordt een erkende Volvo-werkplaats.

Motorkap sluiten

Druk de motorkap omlaag tot deze uit zichzelf verder zakt.
Als de motorkap tegen de motorkapvergrendeling aan is gekomen, drukt u op de kap om deze volledig te sluiten.

 Waarschuwing

Beknellingsgevaar! Let op dat de sluitroute onder de motorkap vrij is. Anders bestaat er gevaar voor persoonlijk letsel.

 Waarschuwing

Controleer of de motorkap bij sluiten goed vergrendelt. De motorkap moet aan weerszijden hoorbaar ingrijpen.
P5-1507 Hood, slightly open
P5-1507 Hood, closed
Motorkap volledig gesloten.

 Waarschuwing

Rijd nooit met geopende motorkap!

Mocht u tijdens het rijden merken dat de motorkap niet helemaal dicht is, stop dan onmiddellijk en sluit de kap goed.