Meldingen op bestuurders- en middendisplay

Op het bestuurders- en middendisplay kunnen in uiteenlopende situaties meldingen verschijnen om u te informeren of helpen.

Bestuurdersdisplay

P5-1546–I+C–Message in driver display 8"
Melding op bestuurdersdisplay1.
P5-1507–I+C–Message in driver display
Melding op bestuurdersdisplay2.

Op het bestuurdersdisplay verschijnen meldingen die voor u als bestuurder belangrijk zijn.

Afhankelijk van de andere informatie die op dit moment wordt weergegeven, kan de positie van de meldingen op het bestuurdersdisplay variëren. De meldingen verdwijnen na enige tijd automatisch of na eventuele bevestiging/reactie van het bestuurdersdisplay. Als een melding moet worden opgeslagen, wordt deze bewaard in de app Auto status, die opent vanuit het appscherm op het middendisplay.

De meldingen kunnen er verschillende uitzien en worden mogelijk gecombineerd met grafische voorstellingen, symbolen en knoppen om de desbetreffende melding bijvoorbeeld te bevestigen of in te stemmen met een bepaald verzoek.

Servicemeldingen

Hier volgt een greep uit de belangrijke servicemeldingen en hun betekenis.

MeldingBetekenis
Stop veilig3Breng de auto tot stilstand en zet de motor af. Grote kans op schade - bezoek een werkplaats4.
Zet de motor af3Breng de auto tot stilstand en zet de motor af. Grote kans op schade - bezoek een werkplaats4.
Service urgent Rijd naar werkplaats3Bezoek een werkplaats4 om de auto onmiddellijk te laten controleren.
Service vereist3Bezoek een werkplaats4 om de auto zo spoedig mogelijk te laten controleren.

Normaal onderhoud

Bespreek tijd voor onderhoud

Het is tijd voor een servicebeurt - bezoek een werkplaats4. Verschijnt geruime tijd vóór het geprogrammeerde tijdstip voor de volgende servicebeurt.

Normaal onderhoud

Onderhoud nodig

Het is tijd voor een servicebeurt - bezoek een werkplaats4. Verschijnt op het geprogrammeerde tijdstip voor de volgende servicebeurt.

Normaal onderhoud

Onderhoudstermijn verstreken

Het is tijd voor een servicebeurt - bezoek een werkplaats4. Verschijnt wanneer het geprogrammeerde tijdstip voor een servicebeurt is overschreden.
Tijdelijk uit3De bijbehorende functie is tijdelijk uitgeschakeld en wordt na enige tijd rijden of de volgende keer dat u de motor start automatisch opnieuw ingeschakeld.

Middendisplay

P5-1507–I+C–Message in center display
Melding op middendisplay.

Op het middendisplay verschijnen meldingen die voor u als bestuurder minder belangrijk zijn.

De meeste meldingen verschijnen boven de statusbalk van het middendisplay. De meldingen verdwijnen na enige tijd automatisch of na eventuele reactie uit de statusbalk. Als een melding moet worden opgeslagen, wordt deze bewaard op het hoofdscherm van het middendisplay.

De meldingen kunnen er verschillend uitzien en worden mogelijk gecombineerd met grafische voorstellingen, symbolen of een knop om bijvoorbeeld een functie die aan de melding is gekoppeld, te activeren/deactiveren.

Pop-upmeldingen

In bepaalde gevallen verschijnen pop-upmeldingen. Pop-upmeldingen zijn belangrijker dan meldingen op de statusbalk en verdwijnen alleen na bevestiging/actie. Meldingen die moeten worden opgeslagen, worden bewaard op het hoofdscherm van het middendisplay.

  1. 1 Met 8 inch bestuurdersdisplay.
  2. 2 Met 12 inch bestuurdersdisplay.
  3. 3 Deel van een melding, verschijnt samen met gegevens over de locatie van de storing.
  4. 4 Geadviseerd wordt een erkende Volvo-werkplaats.