Geen internetverbinding of een slechte verbinding

Storingen in het netwerk.

De hoeveelheid data die wordt overgebracht is afhankelijk van welke diensten of apps in de auto worden gebruikt. Het streamen van audio kan bijvoorbeeld tot een grote hoeveelheid dataverkeer leiden en dat vereist een goede verbinding en signaalsterkte.

Mobiele telefoon in de auto

De snelheid binnen de aansluiting kan variëren afhankelijk van de positie van de mobiele telefoon in de auto. Plaats de mobiele telefoon dichter bij het middendisplay om de signaalsterkte te verbeteren. Zorg dat de signalen niet worden gehinderd.

Mobiele telefoon en provider

De snelheid binnen het mobiele netwerk varieert afhankelijk van de dekking op de plek waar u zich bevindt. Een slechtere netwerkdekking is bijvoorbeeld mogelijk in tunnels, achter bergen, in diepe dalen of binnenshuis. De snelheid is ook afhankelijk van uw overeenkomst met uw teleprovider.

 N.b.

Neem bij problemen met de dataoverdracht contact op met uw provider.