Adaptieve cruisecontrol*

De adaptieve cruisecontrol (Adaptive Cruise Control - ACC) helpt u om een gelijkmatige snelheid en een bepaald tijdsverschil ten opzichte van de voorligger in te stellen.

De adaptieve cruisecontrol biedt u een comfortabeler rijervaring tijdens lange ritten op snelwegen en lange, rechte hoofdwegen met een gelijkmatige doorstroom.

U stelt de gewenste snelheid en het tijdsverschil ten opzichte van de voorligger in. Wanneer de gecombineerde camera en radarsensor een voorligger registreert die langzamer rijdt dan u, wordt uw snelheid automatisch aangepast. Wanneer de weg voor u weer vrij is, hervat de auto de ingestelde snelheid.

 Waarschuwing

De bestuurder moet altijd rekening houden met de actuele verkeersomstandigheden en ingrijpen, wanneer de Adaptieve cruisecontrol geen passende snelheid of afstand aanhoudt.

De adaptieve cruisecontrol leent zich niet voor alle verkeers-, weers- en wegomstandigheden.

Neem alle hoofdstukken over de Adaptieve cruisecontrol in de gebruikershandleiding door voor informatie over de systeembeperkingen die u moet kennen alvorens het systeem te gebruiken.

De bestuurder is er altijd verantwoordelijk voor dat de juiste afstand en snelheid worden aangehouden, ook bij gebruik van de adaptieve cruisecontrol.

 Belangrijk

Laat het onderhoud van de onderdelen van de adaptieve cruisecontrol over aan een werkplaats – geadviseerd wordt een erkende Volvo-werkplaats.

De afstand tot voorliggers wordt met een radarsensor gemeten. De cruisecontrol regelt de snelheid door de stand van de gasklep aan te passen en zo nodig af te remmen. Het is volkomen normaal dat de remmen enige geluiden produceren, wanneer de adaptieve cruisecontrol ze aanspreekt.

De adaptieve cruisecontrol streeft ernaar het door u ingestelde tijdsverschil ten opzichte van voorliggers in dezelfde rijstrook aan te houden. Als de radarsensor geen voorligger registreert, houdt de auto in plaats daarvan de snelheid aan die op de cruisecontrol werd ingesteld. Dit gebeurt ook als de snelheid van de voorligger de ingestelde snelheid overschrijdt.

De adaptieve cruisecontrol streeft ernaar de snelheid zo weinig mogelijk aan te passen. In situaties waarin krachtig moet worden geremd moet u dan ook zelf te remmen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij grote snelheidsverschillen of als de voorligger krachtig remt. Door beperkingen van de radarsensor is het mogelijk dat er onverwacht of helemaal niet wordt geremd.

De adaptieve cruisecontrol kan een ander voertuig volgen bij snelheden van stilstand tot 200 km/h (125 mph).

 Waarschuwing

De adaptieve cruisecontrol is geen systeem dat botsingen voorkomt. Grijp zelf in zodra u merkt dat het systeem een voorligger niet registreert.

De adaptieve cruisecontrol reageert niet op voetgangers of dieren noch op kleinere voertuigen, zoals fietsen of motorfietsen e.d. Lage aanhangers, tegenliggers, langzaam rijdende en stilstaande voertuigen of vaste obstakels worden eveneens genegeerd.

Gebruik de adaptieve cruisecontrol niet in bijvoorbeeld stadsverkeer, op kruisingen, bij gladheid, hevige regen- of sneeuwval of slecht zicht en evenmin op weggedeelten met veel water of natte sneeuw, op bochtige wegen of op op- en afritten.

Overzicht

Bediening

P5-1507-ACC hastighet
Knoppen en symbolen voor desbetreffende functies.
  1. P5-Icon red circle 1Verhoogt opgeslagen snelheid óf heractiveert de adaptieve cruisecontrol en hervat de opgeslagen snelheid
  2. P5-Icon red circle 2 Activeert de adaptieve cruisecontrol en slaat de actuele snelheid op óf deactiveert de adaptieve cruisecontrol
  3. P5-Icon red circle 3 Verlaagt de opgeslagen snelheid
  4. P5-Icon red circle 4Doelvoertuigindicatie: ACC heeft een doelvoertuig ontdekt en volgt deze met een vooraf gekozen tijdsverschil

Bestuurdersdisplay

P5-1507-ACC Mätargrafik
Snelheidsaanduidingen.
  1. P5-Icon red circle 1Opgeslagen snelheid
  2. P5-Icon red circle 2Snelheid van de voorligger.
  3. P5-Icon red circle 3Actuele snelheid van de eigen auto.

Waarschuwing bij dreigende aanrijding

P5-1546-Pilot Assist Princip m Koll-varning
Waarschuwingslampje.

De adaptieve cruisecontrol gebruikt ongeveer 40 % van de capaciteit van de bedrijfsrem. Als de auto harder moet worden afgeremd dan de adaptieve cruisecontrol aankan en u remt zelf niet bij, dan wordt u er met het waarschuwingslampje en een waarschuwingssignaal van City Safety op attent gemaakt dat u onmiddellijk moet ingrijpen.

 N.b.

Bij felle zon of bij gebruik van een zonnebril kan het waarschuwingslampje moeilijk te zien zijn.

Head-updisplay*

P5-1507 HUD collision warning
Een knipperend symbool trekt uw aandacht.

Als de auto is voorzien van een head-updisplay*, wordt de waarschuwing op de voorruit weergegeven met een knipperend symbool.

 Waarschuwing

De adaptieve cruise control waarschuwt alleen voor door de radareenheid gedetecteerde voertuigen – het kan dan ook voorkomen dat een waarschuwing vertraagd of helemaal niet wordt weergegeven. Wacht een waarschuwing niet af, maar rem als dat nodig is.
  1. * Optie/accessoire.